beňová
Monika Flašíková Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union- EP.

Flašíková Beňová: Na daňové zvýhodňovanie vybraných druhov podnikania doplácajú len obyčajní ľudia

beňová
Monika Flašíková Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Výročná správa o daniach, ktorou sa zaoberali poslanci Európskeho parlamentu (EP) so sebou konečne prináša viacero konkrétnych návrhov, ako sa vysporiadať s daňovými únikmi v rámci Spoločenstva. Nezasahujú pritom do špecifík daňových systémov jednotlivých členských štátov Európskej únie (EÚ).

Zlepšenie výberu daní tak dostáva na úrovni EÚ jednoznačnú prioritu. Motiváciou sú nepochybne obrovské straty, ktoré len pri výbere dane z pridanej hodnoty prakticky každoročne presahujú v celej Únii čiastku 170 miliárd eur. „To sú pritom peniaze, ktoré majú pomáhať pri udržateľnej podpore ekonomického rastu a zamestnanosti, o ktorých potrebe tu bez výrazných výsledkov doslova verklíkujeme už veľmi dlhý čas,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Ide podľa nej o pragmatické kroky, ktoré možno rozdeliť na všeobecnejšie, akými sú napríklad odstránenie administratívnej záťaže pre podniky, zjednodušenie daňových systémov a eliminovanie nesúladu v rámci existujúcich vnútroštátnych právnych predpisov a špecifickejšie opatrenia.

„Medzi tie patrí napríklad zavedenie minimálnej sadzby dane, ako prostriedku na obmedzenie škodlivej daňovej súťaže v rámci EÚ,“ priblížila europoslankyňa. Rovnako aj snaha o výraznejšie zamedzenie prelievania peňazí nadobudnutých v krajinách EÚ s riadnym daňovým systémom do tzv. daňových rajov. Jedným z viacerých príkladov takéhoto správania sa na Slovensku je podľa nej narábanie so ziskom v prípade súkromných zdravotných poisťovní. Odporúčania v správe sa týkajú aj rozličných daňových úľav a dotácií pre korporácie. „Kým sa budú daňovo zvýhodňovať niektoré vybrané druhy podnikania, tak na to budú doplácať len obyčajní ľudia. V prípade potláčania daňových únikov tiež treba opakovane poukazovať na to, že súčasná represia sa často prehnane sústredí najmä na tzv. „malé ryby“ a na primeranú kontrolu veľkých nadnárodných spoločností sa potom stále akosi zabúda,“ uzavrela poslankyňa.

Viac..  M. Beňová: Komisia nemá prečo vstupovať do rozhodnutí o zahraničných investíciách

O ram

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: SASKA nechce zvyšovať dane ani v Európskom parlamente

V EP sme hlasovali o správe, ktorá obsahovala výzvu na revíziu dlhodobého rozpočtu EÚ. Cieľom …

Consent choices