Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2015

Tajné rokovania o TTIP znervózňujú aj európsku ombudsmanku

Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2015
Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2015

Európska ombudsmanka Emily O´Reilly uvítala najnovšie kroky, ktoré zaviedla Európska komisia na zvýšenie transparentnosti pri prebiehajúcich rokovaniach o Transatlantickej obchodnej a investičnej dohode (TTIP). Napriek tomu sa vyskytol problém pri zverejňovaní záznamov z niektorých rokovaní.

Na základe svojich vyšetrovaní vyzdvihla Emily O´Reilly aktívny prístup Komisie pri publikovaní TTIP dokumentov. Zároveň sa očakáva, že bude publikovaný ich komplexnejší zoznam. Komisia tiež naznačila, že sa naďalej snaží presvedčiť USA o potrebe väčšej transparentnosti obchodných rokovaní aj za účelom  získania väčšej dôvery.

Ombudsmanka sa začala TTIP venovať v júli 2014, pričom uskutočnila aj verejnú konzultáciu. V januári 2015 podala Komisii odporúčania, ktoré okrem iného obsahovali aj výzvu pre väčšiu transparentnosť pri rokovaniach, ktoré majú úradníci s obchodnými organizáciami, záujmovými skupinami či mimovládnymi organizáciami. Komisia však v odpovedi uviedla, že z dôvodu proporcionality nemá v súčasnej dobe v úmysle zverejniť práve tieto zápisy zo schôdzí. Tiež sa odvolávajú na ochranu údajov, ktorá bráni zverejniť mená účastníkov stretnutia bez ich súhlasu.

Ochrana osobných údajov by ale podľa ombudsmanky nemala byť používaná ako automatická prekážka verejnej kontroly lobistických skupín v súvislosti s TTIP. Táto námietka by sa dala riešiť jednoduchou cestou, a to tým, že by účastníci boli pred stretnutím oboznámení so zámerom zverejniť záznam z rokovania. Odpoveď Komisie by mala byť zverejnená v nasledujúcich týždňoch.

Viac..  Maďarský protikorupčný úrad žiada vládu aj EK o rozsiahlejšie právomoci

Emily O´Reilly uviedla: Komisia sa pozitívne zapojila pri zvyšovaní transparentnosti o rokovaniach TTIP. Aj napriek tomu je ešte v najbližších mesiacoch možné zvýšiť povedomie verejnosti o obsahu a dôsledkoch TTIP, zvlášť pri úplných zneniach stanovísk EÚ či USA. Chválim Európsky parlament a skupiny občianskej spoločnosti, ktoré sa tiež snažia o väčšiu transparentnosť. Teraz je na demokraticky zvolených zástupcoch, aby rokovali a v mene svojich voličov rozhodli o budúcnosti TTIP.“

O vik

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Europarlament prijal nové pravidlá transparentnosti pre politickú reklamu

Cieľom nových pravidiel je posilniť dôveru občanov vo volebné kampane a pomôcť v boji proti …

Consent choices