TTIP: Príležitosť pre malé a stredné podniky na Slovensku

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Vyvrátiť obavy z prílevu nekvalitných amerických výrobkov a likvidácie domáceho podnikateľského prostredia po zavedení voľného trhu medzi Európskou úniou a USA si dal za cieľ seminár o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP), ktorý sa konal v Bratislave 27. Marca 2015. Seminár pripravila Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave a s informačným portálom Euractiv.

„Pre malé a stredné podniky bude transatlantická dohoda veľkým prínosom, pokiaľ bude férová,“ myslí si poslanec Európskeho parlamentu (EP) József Nagy (EPP). „Momentálne sme vo fáze, kedy aj Európska komisia pochopila, že do tohto procesu treba zapojiť aj širšiu verejnosť. Nielen kvôli tomu, aby mala dôveru k takejto dohode, ale aj aby sa do toho zapojili dotknuté strany. Napríklad aj malé a stredné podniky,“ povedal. Dohoda podľa Nagya má odstrániť nielen clá, ktoré výrobky a služby zdražujú a stavajú sa tak na americkom kontinente nepredajnými, ale má odstrániť aj administratívne bariéry. „Niekedy podnikateľ zaplatí viac za vybavovanie colných záležitostí, než je výška cla,“ podotkol.

Štandardy, ktoré Európska únia má už zavedené, sa nebudú meniť, ubezpečil poslanec EP Vladimír Maňka (S&D). „Ide o štandardy v oblasti zdravia, životného prostredia, ochrany spotrebiteľa. Nie je dôvod na ich znižovanie. Pokiaľ sa teda hovorí napríklad o hovädzom mäse, ktoré je určitým spôsobom v USA upravované, tak takéto výrobky určite nebudú mať prístup na európsky trh,“ povedal. Každý štát má určité parametre a tie sa, ako povedal, budú naďalej dodržiavať. „Ak dnes nie je možné doviezť do štátu upravené potraviny, tak to nebude možné ani po uzavretí dohody EÚ s USA,“ doplnil Maňka.

Viac..  Ivan Štefanec: Nevzdávajme boj s dezinformáciami a propagandou na školách

Podľa europoslanca Ivana Štefanca (EPP) dohoda bude prínosom najmä pre otvorené ekonomiky, a teda aj pre Slovensko, ktoré by malo získať viac ako 27.600 pracovných miest. „Malí podnikatelia sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku aj v celej Európskej únii. TTIP je doteraz najvýznamnejšia zmluva, akú kedy Európska únia pripravovala. Presadzujeme, aby mali malí podnikatelia v zmluve osobitnú kapitolu. Preberať by mala nielen otázky tarifných, ale aj netarifných bariér. Zabezpečiť aj jednotnú certifikáciu produktov, a tým aj odbúrať administratívne náklady,“ povedal Štefanec.

Zástupca veľvyslanectva USA na Slovensku Norman Thatcher Scharpf poukázal na obrovský potenciál trhu USA a Európskej únie. „Na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii existuje veľa obáv z toho, že Európa bude musieť znížiť svoje štandardy ochrany trhu a trh bude zaplavený podradnými americkými produktmi. Rovnaké obavy v súvislosti s výrobkami zo zahraničia vrátane Európy majú aj Američania,“ konštatoval Scharpf.

Konferencie podobného druhu majú podľa riaditeľa Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Roberta Hajšela vyvrátiť obavy z toho, že uzavretie dohody môže ohroziť pracovné miesta či znížiť sociálne štandardy.

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices