Dnes je európsky deň práv pacientov

lekár
PHOTO: Ilustračné Flickr.

18.apríl je dátumom, kedy si opätovne v celej Európskej únii pripomíname Európsky deň práv pacientov.

Podnet na jeho uznanie Európskou komisiou iniciovalo v roku 2002 v súčinnosti s ďalšími národnými inštitúciami Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (Active Citizenship Network).

Ochrana práv pacientov je definovaná v Európskej charte práv pacientov. Tá bola predstavená v roku 2002 v Bruseli a zastrešuje všetkých pacientov bez rozdielu pôvodu, spoločenského postavenia alebo závažnosti ich ochorenia. Charta vznikla ako základný nástroj na prevenciu a potláčanie nesprávneho zaobchádzania s pacientmi v krajinách Európskej únie. Obsahuje 14 základných práv, medzi inými aj právo na výber lekára a liečebného postupu, či právo na rešpektovanie pacientovho času. Tieto sú od roku 2005 súčasťou slovenskej legislatívy.

„Aj keď sa na Slovensku postupne zlepšuje dodržiavanie základných práv pacientov na Slovensku, zabúdame na dôsledné uplatňovanie princípu vzájomnej výpomoci pri vykonávaní činnosti vo verejnom záujme na ochranu práv v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorý prináleží občanom a ich združeniam a pri ktorom sú zároveň štátne orgány a všetci ďalší zainteresovaní účastníci povinní napomáhať a podporovať ho“, cituje Katarína Kafková, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov, z Európskej charty práv pacientov.

Viac..  Komisia navrhuje parkovací preukaz a preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

Na Slovensku máme stále legislatívne rezervy a priestor pre zapájanie občanov a ich pacientskej platformy do tvorby štátnej politiky, do rozhodovacích procesov a do kontrolných mechanizmov v zdravotníctve.

O ram

Consent choices