Európsky parlament podporil prechod na moderné biopalivá

biopaliva morske riasy
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Využívanie poľnohospodárskej pôdy na pestovanie plodín určených pre biopalivá zmenšuje plochu, na ktorej sa môžu pestovať potravinové produkty, či vedie k tlakom na uvoľnenie ďalšej pôdy, napríklad prostredníctvom odlesňovania, na ktorej by sa pestovali plodiny určené na konzumáciu. Tento proces sa nazýva nepriama zmena využívania pôdy (Indirect land use change, ILUC). Odlesňovanie však vedie k nárastu emisií skleníkových plynov, čo vedie k čiastočnému alebo v niektorých prípadoch úplnému negovaniu pozitívneho efektu biopalív.

Európsky parlament podporil legislatívny návrh, ktorý obmedzí výrobu biopalív z plodín pestovaných na poľnohospodárskej pôde a urýchli prechod na nové palivá vyrobené z alternatívnych zdrojov, akými sú napríklad odpad a morské riasy. Cieľom nových pravidiel je znížiť emisie skleníkových plynov, ktoré sú dôsledkom zvýšeného využívania poľnohospodárskej pôdy na pestovanie plodín pre biopalivá.

„Podarilo sa nám schváliť tento vysoko technický, technologický a ideologický návrh,“ uviedol parlamentný spravodajca Nils Torvalds (ALDE, FI) potom, ako poslanci schválili návrh novej smernice. Zároveň však nahlas uvažoval, či sú nové pravidlá v ich schválenej podobe dostatočne prísne.

„Mali sme oveľa vyššie ciele, a to z hľadiska znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj technologického pokroku. Ak sa Európa nepohne dopredu, zaostane. Čelíme tiež systémovému problému blokujúcej menšiny v Rade, ktorá sa občas vyvinie v diktatúru menšiny členských štátov, ktoré sa boja budúcnosti,“ dodal.

Konečná podoba nových predpisov je výsledkom neformálnej dohody parlamentných vyjednávačov s ministrami členských štátov.

Prvá generácia biopalív pod drobnohľadom

V súčasnosti platná legislatíva od členských štátov požaduje, aby do roku 2020 zabezpečili minimálne desaťpercentný podiel energií z obnoviteľných zdrojov na celkovej energetickej spotrebe v doprave. Nová legislatíva zavádza nasledujúce zmeny:

Viac..  ESĽP: Klimatickí aktivisti zažalovali vlády v prípade klimatickej zmeny

 

  • prvá generácia biopalív (palivá vyrobené z poľnohospodárskych plodín) by sa do roku 2020 nemala na celkovej spotrebe energie v doprave podieľať viac ako siedmimi percentami,

 

  • dodávatelia palív budú musieť nahlásiť orgánom členských štátov a Európskej komisii odhadovanú úroveň emisií vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy (Nepriama zmena využívania pôdy, Indirect land use change alebo skrátene ILUC, znamená vyčlenenie dodatočnej pôdy na pestovanie poľnohospodárskych plodín určených na konzumáciu v snahe vykompenzovať straty spôsobené pestovaním plodín určených na výrobu biopalív),

 

  • Komisia zverejní údaje týkajúce sa emisií vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy,

 

  • Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade ministrov EÚ správu o možnosti zahrnutia odhadovaných emisií ILUC do existujúcich kritérií trvalej udržateľnosti.

 

Podpora moderných biopalív

Členské štáty budú musieť v priebehu 18 mesiacov po vstupe novej smernice do platnosti stanoviť národné ciele týkajúce sa podielu moderných biopalív na celkovej spotrebe energie v doprave. Moderné biopalivá sú palivá vyrobených z alternatívnych zdrojov, akými sú napríklad isté druhy odpadov a morské riasy.

Ďalší postup

Členské štáty musia transponovať nové pravidlá do vnútroštátnych právnych predpisov do roku 2017.

O ram

Odporúčame pozrieť

Biopalivá prvej generácie zlyhali. Parlament žiada pokročilejšie technológie

Poslanci Európskeho parlamentu výrazne podporujú presun k pokročilejším biopalivám nepestovaným na potravinársky cennej pôde. Verilo sa, …

Consent choices