Tento návrh prinúti členské štáty drasticky znížiť spotrebu plastových tašiek!

plastova taska
PHOTO: Flickr.

Ľahké plastové nákupné tašky, s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov, sú v súčasnosti najviac rozšírenými plastovými taškami v EÚ. Pravdepodobnosť ich opätovného použitia je však nižšia, ako v prípade hrubších tašiek, takže sa rýchlejšie stávajú odpadom, ktorý často končí rozptýlený v životnom prostredí a výrazne znečisťuje najmä vodné útvary a ekosystémy.

 Podľa odhadov použil v roku 2010 každý občan EÚ 198 plastových nákupných tašiek, pričom približne 90% z nich bolo ľahkých. Spotreba týchto tašiek by bez zásahu naďalej rástla. Podľa údajov Európskej komisie bolo v EÚ v roku 2010 odhodených viac ako osem miliárd plastových tašiek.

„Táto legislatíva vytvorí všestranne výhodnú situáciu,” uviedla parlamentná spravodajkyňa Margrete Auken (Zelení/EFA, DK). “Hovoríme o obrovskom ekologickom probléme. Miliardy plastových tašiek končia priamo v prírode ako nespracovaný odpad. Ničia životné prostredie, škodia rybám, vtákom a my sa s tým musíme popasovať. Európska komisia vyhlásila, že týmto problémom by sa mali zaoberať samotné členské štáty, no nezaoberajú sa! Podľa odhadov samotnej Komisie sa nám takto podarí ušetriť ročne 740 miliónov eur,” dodala potom, ako poslanci schválili jej odporúčanie a vyjadrili tak súhlas s neformálnou dohodou, ktorú dosiahli parlamentní vyjednávači s Radou ministrov EÚ v novembri 2014.

Záväzné ciele

Nová smernica umožňuje členským štátom vybrať si z dvoch alternatív:

  • prijať opatrenia na zníženie priemernej ročnej spotreby biologicky nerozložiteľných ľahkých nákupných tašiek na 90 kusov na občana do konca roka 2019 a 40 kusov do konca roka 2025 alebo
  • zabezpečiť,aby od konca roka 2018 neboli ľahké plastové tašky ponúkané nakupujúcim zadarmo.

Európsky komisia by zároveň mala posúdiť vplyv oxidačno-biologicky rozložiteľných plastových materiálov, ktoré sa rozpadajú na malé častice, na životné prostredie a prípadne navrhnúť vhodné opatrenia zamerané na obmedzenie ich spotreby alebo zníženie ich škodlivých vplyvov.

Viac..  EK: prísnejšie zníženie emisií do roku 2040 a oznámenie o hospodárení s oxidom uhličitým v priemysle

Komisia tiež do roku 2017 predloží opatrenia na označovanie biodegradovateľných a kompostovateľných plastových tašiek, ktoré by mali zabezpečiť ich rozpoznanie v celej Únii.

Reakcie slovenských poslancov

„Plastový odpad je veľký problém pre životné prostredie. Triedenie a separovanie odpadu je nedostatočné, plastový odpad sa nerecykluje, ale spaľuje, čo negatívne vplýva na životné prostredie. Plastová taška je veľmi ľahko nahraditeľná iným obalovým materiálom, ktorý sa bude užívať dlhodobo a nebude záťažou pre prírodu,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Najefektívnejším spôsobom ochrany životného prostredia sú ekonomické nástroje. 90% plastových tašiek je použitých jednorazovo, čo má nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Je potrebné, aby i Slovensko znížilo spotrebu týchto jednorazových tašiek, keďže spotreba na SR je 466 kusov na osobu na rok,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Bez ohľadu na to, aké opatrenia si zvolíme, kľúčové bude zabezpečiť ich jednoduchú implementáciu a intenzívne komunikovať nielen s obchodníkmi, ale aj s výrobcami. Najdôležitejšie však bude postupne zmeniť myslenie ľudí, aby prestali plastové tašky používať jednorazovo a viac mysleli na recykláciu a životné prostredie,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

plastic_bags_info_SK

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Slovenský startup získal 7,5 milióna eur od Európskej rady pre inovácie

Víťazovi SME Europe Awards o najinšpiratívnejší malý alebo stredný podnik na Slovensku, startupu Powerful Medical, …

Consent choices