eCall vo všetkých nových typoch automobilov od jari 2018!

ecall
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Zariadením tiesňového volania, ktoré v prípade nehody automaticky zalarmuje záchranárov, by mali byť od 31. marca 2018 vybavené všetky nové modely osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Vyplýva to legislatívneho návrhu, ktorý v utorok schválil Európsky parlament. Nehody na cestách EÚ si v roku 2014 vyžiadali 25.700 životov. V prípade nainštalovania zariadenia eCall do všetkých vozidiel by mohol klesnúť počet smrteľných autonehôd až o 10% ročne.

„Zavedenie systému eCall do automobilov, ktorý bude v rámci celej EÚ využívať linku tiesňového volania 112, predstavuje významný príspevok k posilneniu bezpečnosti na cestách vo všetkých 28 členských štátoch. Európsky parlament opakovane zdôrazňoval, že zníženie počtu mŕtvych a zmiernenie závažnosti zranení na cestách považuje za svoju prioritu. eCall ako verejná služba, ktorá bude všetkým občanom poskytovaná zadarmo, bez ohľadu na typ alebo obstarávaciu hodnotu vozidla, prispeje k naplneniu tohto spoločného cieľa,“ uviedla parlamentná spravodajkyňa Olga Sehnalová (S&D, CZ).

Palubný systém eCall využíva technológiu tiesňovej linky 112, ktorá v prípade vážnej dopravnej nehody automaticky privolá záchranárov. Záchranné zložky sa tak budú môcť okamžite rozhodnúť o type a rozsahu záchrannej operácie a urýchli sa ich príchod na miesto nehody, čo zvýši pravdepodobnosť záchrany ľudských životov, zníži závažnosť zranení a zredukuje dopady dopravných zápch.

Ochrana údajov: nie sledovaniu vozidiel

Poslanci v navrhovanom legislatívnom texte posilnili klauzulu, ktorá by mala zabrániť sledovaniu vozidiel vybavených systémom eCall pokiaľ nedôjde k nehode. Podľa schválených pravidiel by v prípade nehody systém eCall vyslal záchranárom iba minimálny súbor údajov, vrátane typu vozidla a paliva, času a presného miesta nehody a počtu cestujúcich.

Údaje z palubného systému eCall spracované strediskami tiesňového volania alebo ich servisnými partnermi nebude možné poskytnúť tretím stranám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu dotknutej osoby. Výrobcovia tiež budú musieť zaistiť uchovávanie zhromaždených údajov spôsobom, ktorý umožní ich úplné a trvalé vymazanie.

K dispozícii od jari 2018

Palubný systém eCall sa stane povinnou výbavou všetkých nových modelov osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel od 31. marca 2018. Poslanci tiež Komisiu zaviazali k vypracovaniu správy, ktorá tri roky po tomto termíne zhodnotí možnosť rozšírenia systému eCall aj na ďalšie kategórie vozidiel, najmä autobusy a ťažké nákladné vozidlá.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Schválili sme právo na opravu, čo to znamená?

Nové pravidlá stanovujú povinnosti pre výrobcov automobilov. Samostatné pravidlá týkajúce sa infraštruktúry nevyhnutnej pre fungovanie systému eCall, ktorú musia členské štáty zabezpečiť do 1. októbra 2017, boli schválené skôr a vstúpili do platnosti koncom júna 2014.

Ďalší postup

Hlasovaním Parlamentu sa legislatívny proces ukončil. Nové nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Reakcie slovenských poslancov

„Dopravné nehody na cestách predstavujú nevyčísliteľné náklady pre každú krajinu. Zavedenie systému eCall prispeje k vybudovaniu nevyhnutnej infraštruktúry na bezodkladnú pomoc. Dúfam, že táto povinnosť neostane iba pri osobných motorových vozidlách, ale bude sa vzťahovať aj na motocykle, autobusy a iné dopravné prostriedky,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Systém eCall umožní presne identifikovať miesto nehody a poskytne dostatok údajov na to, aby bol možný efektívnejší a rýchlejší zásah polície a záchranárov. Okrem zníženia úmrtí na cestách je jeho zavedenie ďalším krokom k zjednocovaniu záchranných systémov v Európskej únii,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Obetí na cestách je ešte stále príliš veľa, preto vítam toto opatrenie, ktoré síce nezníži počet havárií , ale môže zachrániť ľudské životy. Platí však, že o vyššiu bezpečnosť na cestách sa musia pričiniť najmä samotní vodiči dodržiavaním predpisov a zodpovedným šoférovaním,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices