Smolková: Etikety na fľašiach od alkoholu sa zmenia, mladí ho konzumujú príliš veľa

smolkova
Monika Smolková, europoslankyňa. PHOTO: redakcia/European Parliament 2015/Flickr.

Povinné uvádzanie obsahu kalórií alkoholických nápojov na ich etikete by malo byť súčasťou legislatívneho návrhu, predloženie ktorého sa od Komisie očakáva najneskôr v roku 2016. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v stredu prijal Európsky parlament. Schválený text vyzýva na väčšie úsilie o obmedzenie spotreby alkoholu mladistvými a celoúnijné varovania pred vedením vozidla pod vplyvom alkoholu či požívaním alkoholických nápojov počas tehotenstva.

Parlament vyzval Komisiu, aby bezodkladne začala prácu na novej stratégii EÚ zameranej na požívanie alkoholu (2016 – 2022) s cieľom pomôcť vládam členských štátov zmierňovať škody spôsobené alkoholom. Medzi ciele novej stratégie by malo patriť zhromažďovanie spoľahlivých údajov, posilnenie prevencie a liečby, zníženie nehôd spôsobených jazdou pod vplyvom alkoholu a jasnejšie rozlišovanie spôsobov konzumácie alkoholu, uvádza sa v uznesení.

„Nadmerné požívanie alkoholu medzi mladými ľuďmi sa stáva bežnou praxou. Preto  súčasťou stratégie zameranej na alkohol musí byť prevencia, osveta a vzdelávanie mladých ľudí o mimoriadne škodlivom vplyve alkoholu na ich organizmus, ako aj o sociálnych dôsledkoch pre jednotlivcov, ich rodiny a celú spoločnosť,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Označovanie obsahu kalórií a zložiek 

•     Európska komisia by podľa poslancov mala posúdiť, či by sa na alkoholické nápoje mala vzťahovať požiadavka na uvádzanie zloženia a nutričného obsahu. 

•     Obsah kalórií alkoholických nápojov by mal byť zreteľne uvedený na etiketách, uvádza sa v uznesení, ktoré zároveň vyzýva Komisiu, aby najneskôr v roku 2016 predložila v tejto súvislosti príslušný legislatívny návrh.

•     Poslanci tiež vyzvali Komisiu na zváženie zavedenia celoúnijných varovaní, ktoré by spotrebiteľov upozorňovali na riziká konzumácie alkoholu počas tehotenstva a nebezpečenstvo vedenia vozidla pod vplyvom alkoholu.

Ochrana mladých ľudí

Parlament vyzval členské štáty na zvýšenie úsilia o ochranu mladých ľudí pred problémami súvisiacimi s požívaním alkoholu. Poslanci v tejto súvislosti požadujú prísne presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa vekovej hranice pre konzumáciu alkoholických nápojov, monitorovaním vplyvu reklamy na alkohol na mladých ľudí a prijatím opatrení, ktoré obmedzia vystavovanie mladých ľudí takejto reklame. Členské štáty by tiež mali zvážiť opatrenia, ktoré by zabránili predaju veľmi lacného alkoholu.

„Aj užívanie malého množstva alkoholu u tehotných žien môže vážne poškodiť plod a prejaviť sa vo forme telesného a mentálneho postihnutia. Na rozdiel od iných ochorení, vieme týmto poškodeniam predísť. Prispieť k tomu by mohlo aj upozornenie na fľašiach adresované tehotným ženám, o ktoré sa dlhodobo zasadzujem,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Európska komisia by sa mala zaoberať aj otázkou cezhraničného predaja alkoholu na internete, uvádza sa v uznesení. Poslanci tiež vyzvali členské štáty, aby organizovali kampane na zlepšenie informovanosti o nebezpečenstvách nárazového nadmerného pitia alkoholu, najmä pre neplnoleté osoby, a aby vyvíjali ďalšie úsilie o znižovanie počtu dopravných nehôd súvisiacich s jazdou pod vplyvom alkoholu.

Súvislosti

Nadmerné požívanie alkoholu je druhou najčastejšou príčinou ochorení súvisiacich so životným štýlom v niektorých členských štátoch. Závislosť od alkoholu je rizikovým faktorom vzniku vyše 60 chronických ochorení vrátane alkoholického ochorenia pečene, alkoholickej pankreatitídy a takmer všetkých ochorení tráviaceho ústrojenstva, rakoviny, cukrovky, kardiovaskulárnych ochorení, obezity, fetálnych porúch alkoholového spektra a neuropsychiatrických porúch, akou je závislosť od alkoholu.

„Ochrana zdravia by mala byť základom každej spoločnosti. V boji proti alkoholizmu však dávam dôraz najmä na prevenciu, zvyšovanie informovanosti o následkoch a rizikách súvisiacich s nadmerným požívaním alkoholu, ako aj na väčšie pokrytie tejto témy vo vzdelávaní detí, mládeže a dospelých,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Nadmerné požívanie alkoholu je celosvetovo zodpovedné za približne 3,3 milióna úmrtí ročne, čo predstavuje 5,9% všetkých úmrtí. Vo vekovej skupine 20 – 39 rokov môže alkohol za približne 25% všetkých úmrtí. Dochádza k nim zväčša v súvislosti s dopravnými nehodami, násilím alebo ochoreniami pečene.

Viac..  Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

O red

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices