Věra Jourová
Věra Jourová, eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a otázky rovnosti pohlaví. PHOTO: © European Union 2014 - EP.

Nová smernica EÚ poskytne občanom ochranu v zahraničí aj bez veľvyslanectva

Věra Jourová
Věra Jourová, eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a otázky rovnosti pohlaví. PHOTO: © European Union 2014 – EP.

Tri roky rokovaní. Toľko času trvalo, kým členské štáty prijali smernicu o konzulárnej ochrane občanov, ktorí žijú alebo cestujú mimo EÚ. Dohoda objasňuje, kedy a ako môžu občania v núdzi žiadať pomoc od zastupiteľských úradov krajín únie. Zároveň má uľahčiť spoluprácu medzi konzulárnymi orgánmi a posilniť práva európskych občanov na ochranu.

„Na začiatku môjho mandátu, sľúbila som, že pomôžem občanom EÚ získať lepšiu ochranu. Prijatí smernica posilňuje práva občanov na rovnakú konzulárnu ochranu a prispieva k zvyšovaniu európskej solidarity v krajinách. Stanovuje jasné a jednoduché pravidlá ako by členské štáty mali spolupracovať medzi sebou a s delegáciami únie. S rastúcim počtom občanov EÚ, ktorí cestujú a žijú v zahraničí, je veľmi dôležité, aby každý vedel, čo je ich právo na konzulárnu ochranu a čo v praxi znamená,“ povedala Věra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľskú politiku a rovnosť pohlaví.

Takmer sedem miliónov obyvateľov cestuje alebo žije mimo Európskej únie v miestach, kde ich vlastná krajina nemá ambasádu alebo konzulát. Počas pobytu v zahraničí sa môžu vyskytnúť situácie, kedy budú občania EÚ vyžadovať pomoc od konzulárnych úradov. Napríklad pri stratení pasu, pri nehodách, prírodných katastrofách či politických nepokojoch.

Ak by k podobnej udalosti došlo, občan z nezastúpenej krajiny má právo požadovať pomoc z akejkoľvek inej krajiny EÚ. Tá musí poskytnúť asistenciu v rovnakom meradle ako svojím štátnym príslušníkom. Ak poskytovaná pomoc znamená určité finančné náklady, občan EÚ z nezastúpenej krajiny nemusí platiť viac než príslušníci krajín so zastúpením. Smernica taktiež objasňuje, do akej miery môžu občania mimo EÚ získať pomoc.

Viac..  EK schválila slovenské opatrenia na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní

Podľa smernice, krajina, z ktorej občan pochádza sa môže kedykoľvek rozhodnúť a postarať o vlastných občanov. Dokonca aj v prípade, keď v príslušnej krajine nemá veľvyslanectvo alebo konzulát. Ide o asistenciu pri poskytovaní informácií po telefóne, kontaktovanie rodiny alebo priateľov, alebo prostredníctvom on-line konzulárnych služieb. Smernice tak zachováva kľúčovú úlohu domovského štátu v starostlivosti o vlastných občanov v núdzi v zahraničí.

Štatistiky uvádzajú, že v roku 2015 jeden zo šiestich občanov EÚ plánuje dovolenkovať v krajine mimo únie. Viac ako 30 miliónov európskych občanov žije trvale v krajinách mimo EÚ a takmer 7 miliónov občanov EÚ cestujú alebo žijú mimo EÚ v mieste, kde ich členský štát nemá veľvyslanectvo alebo konzulát. V roku 2020 sa očakáva nárast na 10 miliónov.

O jac

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Od našich veľvyslanectiev čakám, že dokážu čítať trendy a identifikovať slovenský záujem

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok otvoril v utorok 13. júla v …

Consent choices