gold plating seminár
zástupcovia EK, ministerstva hospodárstva SR a Združenia podnikateľov Sloveska na seminári o gold-platingu

Skončí v EÚ gold-plating? Ročne stojí stovky miliónv, zbytočne

gold plating seminár
zástupcovia EK, Ministerstva hospodárstva SR a Združenia podnikateľov Slovenska na seminári o gold-platingu. PHOTO: redakcia/dom.

Pod záštitou nadácie F. A. Hayeka sa v Bratislave konal medzinárodný seminár na tému Gold-Plating –Národné problémy vs. Európska legislatíva. Svoj pohľad na problematiku odprezentovali v rámci seminára zástupcovia ministerstva hospodárstva SR, Združenia podnikateľov Slovenska aj  Európskej Komisie,  vrátane vedúceho zastúpenia EK na Slovensku Dušana Chreneka.

Takzvaný Gold-Plating je pojem používaný na označenie nesprávnej implementácie európskych smerníc do národnej legislatívy. Podľa definície Európskej Komisie ide o „transpozíciu legislatívy EÚ, ktorá ide nad rámec toho, čo je vyžadované legislatívou a súčasne je v rámci zákonnosti,“ Gold-plating nie je nelegálny.

Príkladom gold-platingu pri stanovovaní zákonov  je napríklad rozširovanie pola pôsobnosti smernice, zvýšenie niektorých požiadaviek  či implementácia pred dátumom, aký stanovuje smernica. Takéto regulačné zaťažovanie nad rámec povinnosti bráni budovaniu jednotného trhu a vedie k zhoršovaniu podnikateľského prostredia. Podnikateľom kvôli gold-platingu vzniká nadbytočná administratívna záťaž, ktorá podľa Petra Ondrejku, riaditeľa odboru analýz a plánovania Ministerstva hospodárstva SR, predstavuje až 10 % z celkových administratívnych nákladov, čo je takmer 270 miliónov eur.

Plán Európskej Komisie na rok 2015 spočíva podľa slov Dušana Chreneka, zástupcu EK na Slovensku,  vo zvyšovaní konkurencie schopnosti krajín a v posilňovaní jednotného trhu . Gold-plating je však s týmito ambíciami nezlučiteľný a treba pracovať na jeho odstraňovaní.

Viac..  M. Beňová: Potrebujeme ďalšie účinné opatrenia na zastavenie nárastu cien potravín

Začiatkom roka 2015 bola v SR schválená nová metodika prijímania zákonov z EÚ, ktorá má za cieľ viesť k znižovaniu prípadov gold-platingu. Okrem iného zavádza pri prijímaní smerníc a nových ustanovení  povinnosť konzultácií s podnikateľským prostredím, testovanie vplyvov na malé a stredné podniky,či vytvorenie stálej dozornej komisie, ktorá bude dozerať na priebeh zavádzania smerníc. Nová metodika bude platiť od októbra 2015 a dôsledkom jej zavedenia by mala byť kvalitnejšia legislatíva.

 

O dom

Odporúčame pozrieť

Európska komisia predstavila plán na zníženie skleníkových plynov

Európska komisia predstavila nový plán boja proti klimatickej zmene. Skleníkové plyny chce znížiť o 90% …

Consent choices