Zahraničný Výbor EÚ: Problém Turecka je korupcia a útlak Kurdov

Zahraničný výbor poslancov usúdil, že musí Turecko urobiť viac na boj proti korupcii, a zároveň vymáhať dodržiavanie slobody médií, slobody prejavu a súdnej nezávislosti. Poslanci tiež naliehajú na EÚ aby podporila úsilie Turecka vybudovať pevnú a demokratickú inštitúciu, a dodržiavanie základných ľudských práv, slobôd a pilierov právneho štátu.

Turecká vláda sa musí zaviazať jednoznačne dodržiavať demokratické pravidlá a princípy, ktoré sú srdcom Európskej únie. Poslanci vyzvali EÚ aby reformný proces prebiehal v medziach domácej politiky. Nová ústava, ktorá na základe ustanovení zabezpečuje pluralistickú, inkluzívnu a tolerantnú spoločnosť, by tento proces podporila.

Poslanci tiež podporujú úsilie tureckej vlády, aby uzavrela problémy a zaviedla mierový proces s kurdskou komunitou. Nevítajú však rozhodnutie postaviť priehradu v regióne obývanom väčšinou Kurdmi, pretože sa očakáva, že to bude mať zničujúce sociálne, enviromentálne a politické dôsledky na kurdskú populáciu.

Podľa poslancov musí byť posilnená aj spolupráca zahraničných politík EÚ a Turecka, a dialóg na tému boja proti terorizmu. Turecko by malo využiť všetky svoje zdroje na boj proti teroristickej skupine ISIL. Na to, aby sa zahraničné politiky mohli zladiť, mal by byť minister zahraničia Turecka pozvaný na zasadnutia Rady EÚ.

Na vytvorenie právneho rámca na boj proti korupcii je potrebná väčšia politická vôľa, nakoľko v decembri 2014 zlyhalo vyšetrovanie korupcie v Turecku. Poslancov tiež znepokojili trestné konania proti investigatívnym novinárom, ktorý sa prípadu korupcie venovali. Vláda podľa nich musí zaručiť slobodu médií, ktorá by mala byť jej prioritnou záležitosťou.

Viac..  EÚ a Kanada nadviazali digitálne partnerstvo a ukončili rokovania o pridružení k programu Horizont Európa

Výbor odsudzuje pokusy tureckej vlády zakázať prístup k sociálnym médiám a internetovým stránkam, či zastrašovanie novinárov a ich väznenie.  Znepokojenie tiež prináša trvalo vysoká úroveň  násilia páchaného na ženách a zlyhanie presadiť právne opatrenia, ktoré by tomu zabránili. Hovorí sa o antidiskriminačnej legislatíve, vrátane zákazu diskriminácie a nenávistných prejavov na základe etnického pôvodu, náboženstva, sexuálnej orientácie, pohlavia či rodovej identity.

Poslanci tiež žiadajú Turecko a všetky zainteresované strany, aby aktívne podporili obnovenie rokovaní o znovuzjednotení Cypru na základe parametrov OSN pre zlúčenie. Turecko by malo podniknúť  kroky k normalizácii jeho vzťahu s Cyprom. Cyperská republika by mala otvoriť prístav Famagusta a umožniť cyperským Turcom obchodovať s EÚ.

O vik

Odporúčame pozrieť

hojsik

Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

O tom, ako vnímajú poslanci Európskeho parlamentu novú vládu Slovenska a ako sa snažia aktívne …

Consent choices