benova
Europoslankyňa Monika Flašíková. PHOTO: © European Union - EP.

Flašíková Beňová: Európska tabaková legislatíva musí chrániť nefajčiarov, no nesmie diskriminovať ani fajčiarov

Prípadné zmeny v regulácii tabakového odvetvia musia mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť spotrebiteľa, boj s organizovaným zločinom v súvislosti s predajom falošných cigariet a ochranu maloletých. Dnešná rozprava v Európskom parlamente (EP) musí v plnej miere zohľadňovať práva nefajčiarov, no zároveň nesmie diskriminovať ani fajčiarov. Mala by ponúknuť konkrétne návrhy a nielen formálne a v mnohom populistické kroky, ako tomu bolo často doteraz.

V súvislosti s diskusiou v EP sa spomína najmä nepredlžovanie dohôd medzi Európskou úniou (EÚ) a niektorými tabakovými spoločnosťami, ktoré sa týkajú boja proti falšovaniu cigariet. „Z pohľadu predlžovania alebo nepredlžovania dohôd je dôležité predovšetkým dôsledné vyhodnotenie ich prínosu alebo naopak zbytočnosti z hľadiska boja proti tejto forme organizovanej kriminality,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Téma je to dôležitá a preto ju podľa nej treba uchopiť viac komplexne. „Dôležitá je ochrana nefajčiarov, no v prípade fajčiarov by sme sa mali prestať tváriť akoby boli tak povediac od macochy. Súčasne platná európska legislatíva rieši v tejto oblasti mnoho vecí, no priniesla aj viacero rozporov,“ poznamenala europoslankyňa. Niektoré existujúce opatrenia majú skôr marketingový, než reálny prínos pre ochranu zdravia ľudí, či zamedzenie falšovania cigariet. Týka sa to napríklad napríklad tzv. plain packaging alebo štandardizovaných obalov cigariet.

Viac..  Nový britský minister pre vzťahy s EÚ bude v Bruseli apelovať na reštart vzťahov

„Štandardizované obaly cigariet, ktorých zavedeniu napomáha tabaková smernica schválená v minulom roku, neprinášajú ani boj proti kriminalite, ani ochranu verejného zdravia,“ myslí si poslankyňa. Uvedené opatrenie podľa nej nebolo podrobené dostatočnej analýze z hľadiska možných dopadov. „Jednotné krabičky uľahčujú život pašerákom a naopak sťažujú situáciu našim pohraničníkom na východnej hranici,“ zdôraznila. Otázny je podľa nej aj vplyv na fajčenie maloletých, ktoré má stále stúpajúcu tendenciu. „Pre mladých ľudí je často dôležitá najmä dostupnosť a cena, vôbec nie či je krabička oranžovej, fialovej alebo bielej farby. Opatrenia, ktoré potrebujeme sa musia týkať napríklad podrobného sledovania toku cigariet od výrobcov až po maloobchod. To je dôležité zo zdravotného hľadiska, ale aj pre výber spotrebných daní,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

O ram

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: Spotrebu alkoholu a cigariet musíme znížiť

🇸🇰 Slovensko sa v rámci európskych štatistík už dlhodobo drží na popredných priečkach v spotrebe …

Consent choices