Sophie In ‚t Veld: Pre trest smrti nie je miesto v Európe, ani nikde na svete.

Situácia v Maďarsku v súvislosti s vyhlásením premiéra Viktora Orbána o možnom znovuzavedení trestu smrti v krajine a verejnou konzultáciou o imigrácii, ktorú spustila maďarská vláda boli v utorok podvečer predmerom rozpravy poslancov s podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom, lotyšskou štátnou tajomníčkou pre európske záležitosti Zandou Kalniņou-Lukaševicou zastupujúcou predsedníctvom v Rade ministrov EÚ a Viktorom Orbánom.

Rozpravu zahájil predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz, ktorý privítal premiéra Orbána a odovzdal slovo lotyšskému predsedníctvu v Rade.

Lotyšská štátna tajomníčka pre európske záležitosti Zanda Kalniņa-Lukaševica v mene Rady opätovne zdôraznila, že „Európska únia nie je iba hospodárskou a politickou úniou,“ ale aj „Úniou zdieľaných základných hodnôt.“ V reakcii na obavy Parlamentu v súvislosti so „zachovaním demokratických hodnôt“ uviedla, že Rada o situácii v Maďarsku nediskutovala, a teda „nie je v pozícii vyjadriť sa“ k danej problematike.

Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, do ktorého portfólia spadajú aj základné práva, podotkol, že znovuzavedenie trestu smrti protirečí základným hodnotám EÚ a mohlo by viesť k využitiu článku 7 Zmluvy o EÚ, ktorý umožňuje pozastaviť hlasovacie právo členského štátu v Rade. Maďarsko však podľa neho nemá „konkrétny plán“ na znovuzavedenie trestu smrti. Ak by však k takémuto kroku chcelo pristúpiť, Komisia „by neváhala konať,“ dodal.

V súvislosti s verejnou konzultáciou o imigrácii komisár Timmermans uviedol, že „zasadiť ju do kontextu terorizmu je zlomyseľné a nesprávne“ a prispeje iba k živeniu predsudkov.

Vyjadrenia zástupcov politických skupín

Manfred Weber (EPP, DE) označil akúkoľvek diskusiu o znovuzavedení trestu smrti za „nebezpečnú“ a „škodlivú“ a poďakoval premiérovi Orbánovi za objasnenie situácie, podľa ktorého k tomu nedôjde. V súvislosti s konzultáciou o imigrácii líder skupiny EPP uviedol, že je dobré opýtať sa ľudí na názor, avšak „zvolené slová vytvárajú atmosféru, ktorá sa našej politickej skupine nepáči.“

Líder skupiny S&D Gianni Pittella (IT) vyhlásil, že závažnosť vyhlásení premiéra Orbána by nemala byť podceňovaná. Zašli príliš ďaleko a stali sa „zbraňou hromadného rozptýlenia,“ uviedol dodávajúc, že „skutočným problémom tu nie je útok na demokraciu, ale vyprázdnenie demokracie a jej zbanálnenie.“

Timothy Kirkhope (ECR, UK) spochybnil nutnosť rozpravy. „Členský štát má právo diskutovať o dôležitých otázkach. Sme si navzájom partnermi, nie opatrovníkmi,“ vyhlásil. „Táto rozprava môže vyzerať ako diskusia o základných právach, v skutočnosti je však príležitosťou na získavanie politických bodov, ktorá nikomu nič neprinesie,“ uviedol dodávajúc, že maďarskí voliči svojho lídra schvaľujú.

Sophie In ‚t Veld (ALDE, NL) vyhlásila, že postup Rady, ktorá sa k situácii v Maďarsku nijako nevyjadrila, signalizuje jej „morálny bankrot.“ Pre trest smrti „nie je miesto“ v Európe „ani nikde na svete,“ zdôraznila a požiadala Komisiu, aby posúdila zákonnosť dotazníka maďarskej vlády k imigrácii. Parlament musí vypracovať návrhy v oblasti vynútiteľnosti základných práv, dodala.

„Toto nie je debata o ľavici alebo pravici, toto je o nenávistných prejavoch voči imigrantom, Rómom a o treste smrti,“ uviedla Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL, FR). „Ako ďaleko dovolíme Maďarsku zájsť predtým, než budeme konať,“ opýtala sa pléna a dodala, že článok 7 Zmluvy o EÚ je „návnada, ktorá v skutočnosti nefunguje.“

Rebecca Harms (Zelení, DE) vyhlásila, že formulácia použitá maďarskou vládou v dotazníku o imigrácii „je jednoducho neseriózna,“ a „prispieva k nárastu nenávisti voči jednej skupine osôb.“ Vo svojom vystúpení zdôraznila, že na základných právach sa zhodli všetci, a dodala, že „EÚ nebude môcť fungovať bez dodržovania týchto základných hodnôt.“

Laura Ferrara (IT), ktorá vystúpila v mene skupiny EFDD, označila verejnú konzultáciu v Maďarsku za „šokujúcu pretože živí predsudky voči migrantom“. Vyslovila sa tiež za monitorovanie dodržovania základných práv v jednotlivých krajinách nielen pred ich vstupom do EÚ, ale aj potom, ako sa stanú členskými štátmi.

Viac..  Predsedníčka EK zaželala Pellegrinimu úspech pri plnení nových povinností

Zoltán Balczó (NI, HU) sa opýtal, či je verejná debata o imigrácii tabu. „Vy tu v Parlamente chcete zadefinovať ešte aj to, o čom sa môžeme zhovárať. Môžem Vás uistiť, že Orbánová vláda koná v rámci mantinelov zadefinovaných Lisabonskou zmluvou, v súlade s Vašimi očakávaniami, napriek svojej rétorike,“ uviedol.

„My Maďari sme radi úprimní,“ vyhlásil Viktor Orbán. „Preto hovoríme, že chceme, aby Európa zostala európskou a chceli by sme zachovať Maďarsko pre Maďarov.“ Podľa predsedu maďarskej vlády sú návrhy Komisie „absurdné, skoro šialené.“ V súvislosti s trestom smrti premiér Orbán zdôraznil, že „sa nesmieme báť o probléme diskutovať“ a dodal, že „Maďarsko podporuje slobodu prejavu.“

O uznesení k situácii v Maďarsku budú poslanci hlasovať počas júnového plenárneho zasadnutia.

Reakcie slovenských poslancov

„V súvislosti s očakávanými imigračnými vlnami si Maďarsko hodlá občianskym dotazníkom zistiť názory vlastného obyvateľstva. Ľavica obviňuje Maďarsko a premiéra Orbána, že chce zaviesť trest smrti. Som presvedčený, že Maďarsko by tento európsky princíp demokracie neporušilo. Viktor Orbán to v EP osobne vysvetlí,“ uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

„Podľa môjho presvedčenia je trest smrti v rozpore s hodnotami, ako je úcta k ľudskému životu a jeho ochrana. Proti trestu smrti hovoria aj skúsenosti zo štátov, kde je zavedený. Nepreukázalo sa, že by vďaka tomu došlo k zníženiu kriminality,“ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Som absolútne proti zavedeniu trestu smrti v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ a diskusie o možnom znovuzavedení považujem za lakmusový papier a prieskum reakcie voličov, kde pri pozitívnych odozvách je už len krok ku skutkom. Justičných omylov na svete je dostatok nato, aby som odmietla trest smrti,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Členstvo v EÚ poskytuje jednotlivým členským krajinám nielen množstvo výhod, ale aj povinnosť dodržiavať európske štandardy. Platí to najmä dnes v Maďarsku, kde sa objavujú snahy o protekcionizmus a znovuzavedenie trestu smrti, čo je v EÚ neprípustné,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

O ram

Odporúčame pozrieť

elektrina

Európsky parlament schválil reformu trhu EÚ s elektrinou

Vďaka aktuálne prijatej reforme bude trh EÚ s elektrinou stabilnejší, dostupnejší a udržateľnejší. Opatrenia zahŕňajúce …

Consent choices