Čo sa bude diať v parlamente nasledujúci týždeň?

Hlasovanie o odporúčaniach k rokovaniam o dohode TTIP

Odporúčania Európskeho parlamentu vyjednávačom Európskej komisie ohľadom rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) so Spojenými štátmi budú v stredu ráno predmetom rozpravy a napoludnie hlasovania poslancov. Rozprave bude dominovať téma ochrany investorov (ISDS), ktorá rozdeľuje plénum. Časť poslancov zastáva názor, že ustanovenia o využití súkromného rozhodcovského konania na riešenie sporov medzi investormi a verejnými orgánmi by nemali byť súčasťou textu dohody.

Poslanci budú žiadať zvýšenie úsilia na boj proti ruskej propagande a hrozbám v Čiernom mori

Európska únia a jej členské štáty by mali monitorovať financovanie politických strán v EÚ zo strany Ruskej federácie, vyčleniť prostriedky na boj proti ruskej propagande a zaoberať sa bezpečnostnými hrozbami v Čiernom mori po nelegálnej anexii Krymu. Vyplýva to z návrhov dvoch nelegislatívnych uznesení, o ktorých budú poslanci diskutovať v stredu a hlasovať vo štvrtok.

Maďarský postoj k trestu smrti a imigrácii: Hlasovanie o uznesení
Parlament bude v stredu hlasovať o uznesení, ktoré nadviaže na a zhrnie májovú plenárnu rozpravu s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom a podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom o situácii v Maďarsku. Predmetom rozpravy bolo vyhlásenie premiéra Orbána o možnom znovuzavedení trestu smrti v krajine a verejná konzultácia o imigrácii, ktorú spustila maďarská vláda.

Inteligentné hraničné kontroly na vstupoch do EÚ: Rozprava s Komisiou a Radou

Predstavuje navrhovaný systém vstupu a výstupu a program registrovaných cestujúcich vhodnú a adekvátnu odpoveď na rastúci počet občanov tretích krajín, ktorí prekračujú hranice EÚ? Túto, ako aj ďalšie otázky súvisiace s dĺžkou uchovávania údajov, ich prístupnosťou pre orgány presadzovania práva a nákladmi na tieto systémy, položia poslanci v utorok predstaviteľom Rady a Komisie.

Silnejší hlas akcionárov pri rozhodnutiach o platoch riaditeľov a nové pravidlá zverejňovania daní z príjmov právnických osôb

Parlament bude v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o návrhu smernice, ktorá by umožnila akcionárom spoločností aspoň raz za tri roky hlasovať o firemnej politike odmeňovania ich riaditeľov. Navrhovaný text zároveň ukladá väčším spoločnostiam a subjektom verejného záujmu, napríklad bankám a poisťovniam, povinnosť zverejňovať výšku zaplatených daní, získaných verejných dotácií a dosiahnutého zisku v krajinách ich pôsobenia.

Viac..  Vedenie europarlamentu bude zvažovať bojkot maďarského predsedníctva v Rade EÚ

Šport: Korupčný škandál FIFA, hry v Baku a politickí väzni v Azerbajdžane

Poslanci budú v stredu diskutovať o odhalení korupcie na vysokých miestach v Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) a výzve, aby sa jedným z kritérií výberu usporiadateľov medzinárodných športových podujatí stalo dodržiavanie ľudských práv v kandidátskej krajine. Plénum bude následne vo štvrtok hlasovať o uznesení o korupcii vo FIFA.

Stratégia rodovej rovnosti: Poslanci budú požadovať jasnejšie ciele a lepší monitoring

Nová stratégia rodovej rovnosti EÚ na obdobie po roku 2015 potrebuje jasnejšie ciele a efektívnejší monitoring, ak má pomôcť dosiahnuť skutočný pokrok v boji proti diskriminácii na trhu práce, v oblasti vzdelávania a pri rozhodovaní. Vyplýva to z návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorom budú poslanci diskutovať v pondelok podvečer a hlasovať v utorok napoludnie.

Stratégia energetickej bezpečnosti EÚ: Poslanci zadefinujú kľúčové požiadavky

Poslanci budú v utorok večer diskutovať a v stredu hlasovať o reakcii Európskeho parlamentu na oznámenie Európskej komisie z mája 2014 o Európskej stratégii energetickej bezpečnosti.

 

Ďalšie body programu

Príhovor Cachjagína Elbegdordža, prezidenta Mongolska (slávnostná schôdza v utorok)

Uzavretie dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Práva duševného vlastníctva v tretích krajinách a  akčný plán EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva (rozpravy v pondelok, hlasovania v utorok)

Situácia v Burundi (rozprava v stredu, hlasovanie počas júlového plenárneho zasadnutia)

Správa o pokroku Turecka za rok 2014 (hlasovanie v stredu)

Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)

Vyšetrovania úradu OLAF (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

O ram

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Štrasburg: Začala sa ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu

Ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu (EP) vo funkčnom období 2024-2029 sa v utorok krátko po …

Consent choices