Schengenský priestor voľného pohybu funguje už 30 rokov

Dnes si pripomíname 30. výročie Schengenskej dohody. Bola podpísaná 14. júna
1985 a znamenala začiatok procesu, ktorý viedol k zrušeniu hraničných kontrol na vnútorných hraniciach medzi členskými štátmi. Pôvodnými signatármi Schengenskej dohody sú Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Luxembursko a Holandsko.

Súčasný schengenský priestor zahŕňa všetky členské štáty EÚ s výnimkou Spojeného
kráľovstva, Írska, Cypru, Bulharska, Rumunska a Chorvátska a krajiny pridružené k
Schengenskej dohode, čiže Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.

Slovensko sa stalo súčasťou Schengenského priestoru v decembri roku 2007.

„Veľkou výhodou nášho členstva v EÚ je, že už nás v Európe nerozdeľujú hranice, ale spájajú spoločné hodnoty a záujmy. A práve slobodu pohybu a pobytu v celom Schengenskom priestore si Slováci veľmi vážia a túto slobodu aj často využívajú. Už sa nemusíme obávať hraničných kontrol, cestujeme voľne aj bez pasu a vďaka našej spoločnej mene – euru si už vo väčšine krajín nemusíme ani meniť peniaze. Navyše európske občianstvo nám v celej Únii garantuje rovnaké práva ako majú občania ostatných európskych krajín.” uvádza v tejto
súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

schengen

Európania absolvujú v rámci Schengenského priestoru každoročne vyše 1,25 miliardy ciest.
Práve Schengen zaručuje neobmedzené cestovanie na území 26 štátov, ktoré sú domovom pre
viac ako 400 miliónov ľudí.

Viac..  Nové pravidlá pre odolnejší schengenský priestor, EK víta politickú dohodu

V rámci Schengenského priestoru môžu voľne cestovať aj štátni príslušníci tretích krajín,
ktorých kontrolujú iba pri prekračovaní vonkajšej hranice.

Nespornou výhodou Schengenského priestoru je tiež väčšia bezpečnosť. Štáty si na jej
zaručenie v rámci priestoru bez hraníc vymieňajú informácie na účely boja proti cezhraničnej
trestnej činnosti a terorizmu. Zlepšila sa policajná spoluprácu najmä prostredníctvom
cezhraničného prenasledovania, cezhraničného sledovania či založenia spoločných policajných
centier a tímov.

O red

Odporúčame pozrieť

schengen

Nové pravidlá pre odolnejší schengenský priestor, EK víta politickú dohodu

Komisia víta politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada o nových pravidlách Kódexu schengenských …

Consent choices