Európa potrebuje vytvárať kvalitné pracovné miesta pre mladých ľudí

Brusel 25.6.2015. Európske fórum mládeže a Európska konfederácia odborových zväzov (EOK) počas ich spoločnej konferencie o zamestnanosti mládeže v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore vyzvali na vytváranie kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí.

V posledných rokoch, od začiatku krízy cez pokračovanie úsporných opatrení, mali mladí ľudia nielen sťaženú pozíciu v prístupe na trh práce, ale sa znížila taktiež dostupnosť stabilných a kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí, čo viedlo k sociálnemu vylúčeniu pre celú generáciu mladých ľudí.

Keďže súčasná nezamestnanosť mladých ľudí v Európskej únii je približne 20,7 %, na konferencii sa preto zišli nielen zástupcovia organizácií mládeže a mladí odborári, ale aj zástupcovia Európskej komisie, europoslanci, ekonómovia, aby diskutovali o prípadných riešeniach na zníženie nezamestnanosti mládeže a ich sociálnej vylúčenosti zo spoločnosti.

Dve panelové diskusie boli zamerané na to, ako môže byť použitý investičný plán na vytvorenie kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí a taktiež, čo vlastne znamenajú kvalitné pracovné miesta.

Diskusia s percipientmi navrhla viacero riešení vrátane:

Investície do mládeže: Investičný plán EÚ musí uprednostňovať investície do odvetví, ktoré majú potenciál vytvárať kvalitné pracovné miesta pre mladých ľudí. Ak by projekty pre investície boli starostlivo vyberané, do roku 2018 by mohlo byť vytvorených celkovo 2,1 milión nových pracovných miest.

Koniec tzv. „any-job-will-do“ prístupu – pracovné miesta by mali umožniť mladým ľuďom žiť dôstojný život – mali by byť odstránené neisté pracovné podmienky

Sociálne otázky týkajúce sa zamestnanosti a sociálnej ochrany by mali byť účinnejšie – prístup mladých ľudí k sociálnym dávkam musí byť nediskriminačný; opatrenia, ktoré riešia chudobu a sociálne vylúčenie mladých ľudí, musia byť vytvárané v záujme tých, ktorých sa bytostne týkajú, a to s plným zapojením odborových zväzov a mládežníckych organizácií

Mobilita pracovnej sily– mala by byť zabezpečená prenosnosť sociálnych práv. Migrácia musí byť na základe dobrovoľnosti.

Viac..  Nový Eurobarometer ukazuje pozitívny postoj Európanov k jazykovému vzdelávaniu

Podnikanie– podpora by mala byť venovaná mladým ľuďom, ktorí chcú začať podnikať a zároveň im uľahčiť prístup k úverom a zaistiť sociálne zabezpečenie pre mladých podnikateľov.

Johanna Nyman, predseda Európskeho fóra mládeže povedala:

„Investície do vytvárania kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí sú teraz naliehavé! Európski lídri musia zintenzívniť túto snahu, avšak za podmienok, ktoré sú pre mladých ľudí spravodlivé. Až 42 % mladých ľudí pracuje na dobu určitú, kým ostatné vekové kategórie tvoria len 11 percent. Mladí ľudia s neštandardnou prácou majú nižšie mzdy, nezvyšujú si kvalifikáciu a majú menšiu istotu pracovného miesta než pracovníci v štandardnom pracovnom pomere. Európsky investičný plán je príležitosť zvrátiť tento pokračujúci trend a konečne zastaviť ohrozenie mládeže.“

Veronica Nilsson, konfederačná tajomníčka EOK, povedala:

„Päť miliónov mladých ľudí v Európe je v súčasnosti nezamestnaných, a to je potrebné vážne riešiť vedúcimi predstaviteľmi EÚ. Tvorba kvalitných pracovných miest je zásadná otázka pre blaho mladších generácií. Myšlienka, že vzdelávanie a odborná príprava by mohla sama o sebe vyriešiť problém, ukázala svoje obmedzenia a je potrebná zmena smeru. Európa sa musí úplne otočiť od úsporných a rozpočtových škrtov: vytváranie pracovných miest prostredníctvom investícií do reálnej ekonomiky musí byť v centre stratégie rastu EÚ. Ponúkať kvalitné pracovné miesta pre mladých ľudí je základným aspektom spravodlivejšej spoločnosti.“

11652245_10207066520481177_704944002_n

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

priroda

Členské krajiny EÚ prijali nariadenie o obnove prírody

Ministri životného prostredia Európskej únie v pondelok v Luxemburgu formálne prijali nariadenie o obnove prírody, …

Consent choices