cramer
Predseda dopravného výboru Michael Cramer. PHOTO: © European Union 2015 - EP - No model release.

Ako zlepšiť bezpečnosť leteckej dopravy?

Táto otázka bola predmetom pondelkovej debaty v dopravnom výbore so zástupcami Komisie a šéfom Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) Patrickom Ky. O leteckej bezpečnosti sa hovorilo najmä v súvislosti s marcovou tragédiou vo francúzskych Alpách. EASA nedávno vytvorila pracovnú skupinu, ktorá zhodnotí správu o nehode od francúzskeho vyšetrovacieho úradu pre bezpečnosť civilného letectva (BEA). Európska komisia by mala rozhodnúť, či bude potrebná novela pravidiel leteckej bezpečnosti.

27. mája, keď už bola jasné, že nehodu úmyselne zapríčinil pilot lietadla, zverejnila agentúra EASA odporúčania, aby boli v kokpite zakaždým minimálne dvaja členovia posádky. Na žiadosť komisárky pre dopravu Violety Bulc agentúra zriadila pracovnú skupinu, ktorá by sa mala pozrieť na zistenia francúzskych vyšetrovateľov z BEA. Okrem zamestnancov EASA túto skupinu tvoria viacerí národní experti a zástupcovia leteckých spoločností či združení pilotov. Spolupracujú i s lekármi, zdravotníkmi aeroliniek a školiteľmi pilotov.

Debatu otvoril predseda dopravného výboru Michael Cramer (Zelení/ESA, Nemecko)

Šéf EASA Patrick Ky poslancom predstavil činnosť pracovnej skupiny. Jej členovia si posvietia na dvere do kokpitov, ktoré sa začali lepšie zabezpečovať po útokoch na World Trade Center. Okrem toho zhodnotia i to, ako sa vykonávajú lekárske kontroly pilotov, vrátane psychologických, drogových a alkoholových testov. Zaujíma ich aj systém zdieľania týchto lekárskych údajov a takisto i pracovné prostredie pilotov. Na základe týchto pozorovaní by mala skupina do konca júla vypracovať svoje odporúčania.

Reakcie poslancov

Marian-Jean MARINESCU (EĽS, Rumunsko) sa zaujímal o to, ako „zabezpečiť, aby boli tieto odporúčania povinné.“

Ismail ERTUG (S&D, Nemecko) privítal fakt, že letecké spoločnosti sa teraz snažia o to, aby v kabínke pre pilotov boli vždy najmenej dve osoby. Podľa neho by však „dávalo zmysel, ak by sme to zaviedli ako zo zákona vyplývajúcu povinnosť.“

Roberts ZĪLE (EKR, Lotyšsko) chcel vedieť „ako sa postarať o to, aby tieto odporúčania nespôsobili iné nebezpečné situácie.“

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Uľahčenie života cestujúcich v leteckej doprave

Poslanci Európskeho parlamentu chcú zaviesť jednotný štandard pravidiel pre batožiny leteckých spoločností, ktoré prevádzkujú vnútroúnijné …

Consent choices