Nezávadná voda pre všetkých? Komisia sa k iniciatívne Right2Water stavia vlažne

Poslanci kritizujú postoje a vyjadrenia Európskej komisie k iniciatíve občianskeho združenia Right2Water, ktoré pôsobí v Írsku. Neziskovo bojuje za nezávadnú a dostupnú pitnú vodu pre všetkých. Verejnosť aj poslanci Komisiu kritizujú za neurčitý postoj voči združeniu a neaktívnu spoluprácu.

Poslanci ľutujú, že oznámenie Európskej komisie v reakcii na Right2Water a vypočutia Európskeho parlamentu vo februári 2014 „postráda skutočné ambície, nespĺňa špecifické požiadavky kladené na ECI, a obmedzuje na opakuje existujúce záväzky“. Zároveň vyzývajú Komisiu, aby si uvedomila, že cenovo dostupný prístup k vode je základné ľudské právo.

„Som nesmierne rada, že výbor prijal moje odporúčanie na Right2Water. Aj keď viem, že voda môže byť sporná otázka, konečne sme sa dostali k výbornej komunikácii a spolupráci. Takmer 2 milióny občanov podpísali petíciu k občianskemu združeniu a reakcia Komisie bola jednoducho nie je dosť dobrá. Občania majú vážne a oprávnené obavy, pokiaľ ide o privatizáciu vodných služieb, ktoré som zvýraznila vo svojej správe. Voda je ľudské právo, a nie komoditou, a nemalo by byť tak s ňou zaobchádzané,“ vyjadrila sa europoslankyňa Lynn Boylan.

Viac..  Zastavme epidémiu: Deň boja proti násiliu páchanému na ženách

Ostatní europoslanci sa zhodujú, že EÚ by mala zostať neutrálna vzhľadom na vnútroštátne rozhodnutia, ktorými sa riadi vlastníctvo vodných spoločností. Vzhľadom na to, že dodávatelia vody poskytujú služby všeobecného záujmu, tieto služby by mali byť podľa nich trvalo vylúčené z pravidiel jednotného trhu EÚ.

O bed

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices