Potravinové kartely odhalené! Výrobcovia a distribútori tácok si rozdeľovali trh

Pokutu vo výške 115 865 000 eur uložila Európska komisia ôsmim výrobcom a dvom distribútorom tácok určených na maloobchodné balenie potravín za účasť na prinajmenšom jednom z piatich kartelov.

Pokutované spoločnosti si určovali ceny a rozdeľovali odberateľov tácok, čo je v rozpore s antitrustovými pravidlami Únie. Spoločnosť Linpac, ktorá existenciu týchto kartelov Komisii odhalila, získala úplnú imunitu. Vyšetrovanie odhalilo päť samostatných kartelov v sektore maloobchodného balenia potravín vo veľkej časti Európskeho hospodárskeho priestoru.

Komisárka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže povedala: Týmito kartelovými dohodami bolo zasiahnutých milióny spotrebiteľov, ktorí kupujú balené potraviny. Dotknuté spoločnosti si medzi sebou rozdelili trh s maloobchodným balením potravín a na cenách sa dohodli, namiesto toho, aby medzi sebou súťažili. Kartely poškodzujú celé naše hospodárstvo, pretože ceny nestanovuje trh, ale spoločnosti. Takéto konanie bráni inováciám a nebudeme ho tolerovať.“

Od roku 2000 do roku 2008 boli týmito kartelmi zasiahnuté krajiny v severozápadnej Európe, v strednej a východnej Európe vrátane Slovenska, ale aj v juhozápadnej Európe. Pokutované spoločnosti z Fínska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Portugalska i Spojeného kráľovstva si počas obdobia dohôd, ktoré sa pohybovalo od roka až po takmer osem rokov, rozdeľovali trhy, odberateľov, určovali ceny a vymieňali si medzi sebou citlivé informácie.

Viac..  Monitor vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie za rok 2023

Výška pokút pre jednotlivé spoločnosti bola stanovená na základe usmernení Komisie o pokutách z roku 2006. Komisia zohľadňovala najmä objem predaja dotknutých výrobkov spoločnosťami, povahu porušenia, geografický dosah, ale aj dĺžku trvania. Tri podniky z desiatich sa už odvolali na platovú neschopnosť. Komisia dvom z nich pokutu znížila, no tretiu žiadosť zamietla.

Zoznam spoločností

Fínsko – Huhtamäki

Francúzsko – Nespak, Vitembal

Nemecko – Silver Plastics

Taliansko – Coopbox, Magic Pack, Sirap-Gema

Spojené kráľovstvo – Linpac, Propack

Portugalsko – Ovarpack

O vik

Odporúčame pozrieť

INFOGRAFIKA: Komisia navrhla nové pravidlá v oblasti umelej inteligencie. O čo ide?

Komisia v stredu predostrela návrh nových pravidiel a opatrení zameraných na to, aby sa Európa …

Consent choices