štefanec
Ivan Štefanec /vľavo/. PHOTO: redakcia/red.

Štefanec: Pokiaľ Rusi neprestanú s agresiou, Európa bude hľadať nových dodávateľov energií

O energetickej bezpečnosti sme sa rozprávali s europoslancom Ivanom Štefancom. Čo to znamená pre Európu, ale aj slovenských výrobcov energie a aké sú vzťahy s Ruskom, sa dočítate v našom rozhovore. 

Energetická bezpečnosť je na európskej úrovni momentálne jednou z najdiskutovanejších tém, vnímate to tiež tak?

Európska bezpečnosť súvisí so sebestačnosťou krajín v energetickej oblasti, preto sa budeme cítiť tým bezpečnejšie, čím viac energie budeme vyrábať doma v EÚ. Vieme, že momentálne sme stále odkázaní na dovoz, viac ako polovica elektrickej energie sa dováža, čo nás ročne stojí asi 400 miliárd eur. Potrebujeme diverzifikovať energetické zdroje a robiť všetko pre to, aby sme vyrábali viac energie na európskej pôde. Najlepšou príležitosťou sú alternatívne zdroje energií.

Ako vyzerá energetická situácia na Slovensku?

Na Slovensku funguje zaujímavý stav, kde sa na jednej strane na najvyššej úrovni deklaruje, že je treba podporiť obnoviteľné zdroje energie, na strane druhej majú výrobcovia veľmi ťažkú pozíciu. Ide najmä o producentov z malých vodných elektrární, ktorých je zhruba 1200, ktorí majú ťažkosti s pripojením sa na sieť a aj s platením za svoje dodávky. Podobná nepriaznivá situácia je aj vo fotovoltaickom priemysle. Myslím si, že ide o absurdný stav, ktorý treba zmeniť. Upozornil som na to Európsku komisiu a hovoril som o tom aj v pléne Európskeho parlamentu.

Aké kroky podľa vás môžu viesť k zlepšeniu situácie?

Potrebujeme urobiť hlavne viac pre energetickú bezpečnosť, ale aj pre zlacnenie konečnej ceny energií pre spotrebiteľa. Je dôležité, aby sme na Slovensku podporovali rôzne druhy energií. Príležitosti k tomu máme, akurát je potrebné, aby sa aj príslušné orgány, napríklad Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, stavali k tejto situácii otvorene a naozaj ju riešili. Energetický sektor je totiž peknou príležitosťou pre tvorbu malého a stredného podnikania. Takýto podnikatelia zlepšujú ponuku na trhu a aj situáciu v zamestnanosti.

Hovorí Stratégia o energetickej bezpečnosti o konkrétnych riešeniach, ktoré by sme mali aplikovať do oblasti energetiky?

Viac..  Ivan Štefanec: Podporujem Ivana Korčoka

Stratégia hovorí konkrétne napríklad o zlepšení konkurenčného prostredia, zvýšení počtu dodávateľov energií alebo o lepšom prepojení medzi jednotlivými krajinami, pretože v EÚ ešte stále máme príliš rozdrobený energetický trh. Infraštruktúru potrebujeme spájať nielen z východu na západ ale aj zo severu na juh. Pre Slovensko to znamená napríklad spojazdniť slovensko-maďarské plynové pripojenie a tiež vybudovať slovensko-poľské pripojenie.

Ako sa EÚ v tejto súvislosti pozerá na vzťahy s Ruskom?

Rusko tým, že vedie vojnu na Ukrajine, dostáva sa stále viac a viac do izolácie a ekonomických ťažkostí. Táto situácia núti EÚ hľadať iné zdroje energií. Rusko je pre EÚ stále najväčším dodávateľom s objemom 23%. To je situácia, ktorá sa môže v budúcnosti zmeniť, pretože pokiaľ ide o plyn, Rusko je na únii závislé viac ako únia na Rusku. Až 80% exportu ruského plynu ide do EÚ, preto je ruský príjem z plynu bytostne závislý od únie a jej odberateľov. O to viac by ruská strana mala mať záujem na stabilizácií vzťahov, čo ale v poslednom čase nie je realita. Pokiaľ Rusi neprestanú so svojou agresiou, budú na to doplácať aj ekonomicky, pretože Európa sa bude čoraz viac orientovať na iných dodávateľov energií, či už Nórsko, Alžírsko alebo ázijské a ďalšie krajiny. Ďalej ide aj o to, aby mali energie dobrú cenu a aby sme v energetickej oblasti vytvorili skutočne trhové prostredie.

Ďakujeme za rozhovor, na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedal europoslanec Ivan Štefanec.

O tib

Odporúčame pozrieť

nasilie

Europarlament schválil historicky prvé pravidlá EÚ o boji proti násiliu na ženách

Cieľom nových pravidiel je predchádzať rodovo motivovanému násiliu a chrániť jeho obete, najmä ženy a …

Consent choices