Parlament žiada zvýšenie úsilia o zavedenie jediného lístka na všetky typy cezhraničnej dopravy

Európsky parlament v utorok schválenom uznesení vyzval členské štáty na prepojenie svojich informačných systémov o cestovných poriadkoch a operátorov na poskytovanie cezhraničných služieb plánovania multimodálnych ciest. Integrovaný predaj cezhraničných lístkov použiteľných na viacero druhov prepravy by prilákal viac cestujúcich do verejnej dopravy, tvrdia poslanci. Ak nedôjde do roku 2020 v tejto súvislosti k významnému pokroku, Komisia by podľa nich mala iniciovať legislatívne opatrenia.

 

“Doteraz bolo príliš zložité, občas priam nemožné, zakúpiť si lístok na cezhraničnú cestu za predpokladu, že chcete využiť rôzne druhy dopravy, napríklad vlak a autobus,“ uviedol spravodajca nelegislatívneho uznesenia, poslanec Dieter-Lebrecht Koch (EPP, DE). „V dnešnej modernej online dobe musíme byť schopní vytvoriť integrovanejší cestovný lístok, ktorý by cestujúcim významne uľahčil život. Nemusí to ostať len snom, začnime na tom okamžite pracovať,“ dodal.

 

Poslanci sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré Parlament schválil pomerom hlasov 592 (za): 62 (proti): 52 (zdržalo sa hlasovania), zamerali na výhody jedného cestovného lístka na multimodálne cesty, pri ktorých cestujúci využíva viacero druhov dopravy. Jednoduchosť a pohodlie nákupu multimodálnych lístkov prostredníctvom integrovaných systémov predaja priláka do verejnej dopravy viac cestujúcich, domnievajú sa poslanci.

 

Podpora pre poskytovateľov služieb zo strany EÚ

 

Dopravcovia a poskytovatelia služieb pre plánovanie ciest by mali ďalej rozvíjať vzájomnú spoluprácu a zamerať sa na vytváranie plánovačov multimodálnych cezhraničných ciest, uvádza sa v uznesení. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali Komisiu, aby prijala potrebné opatrenia na podporu tohto úsilia.

 

Parlament však zároveň požiadal Komisiu, aby v prípade, že sa do roku 2020 nepodarí dosiahnuť významný pokrok pri vytváraní interoperabilných cezhraničných systémov predaja multimodálnych cestovných lístkov, predložila legislatívny návrh, ktorý by zavádzal minimálne celoúnijné pravidlá.

 

Lepšie prepojenie informačných systémov členských štátov

 

Jednoducho prístupný komplexný prehľad o cestovných a dopravných údajoch v reálnom čase je podľa poslancov nevyhnutným predpokladom zavedenia systémov integrovaného predaja multimodálnych lístkov.

 

Parlament preto vyzval členské štáty, aby najneskôr do roku 2020 zaviedli vnútroštátne informačné systémy na poskytovanie aktualizovaných informácií o cestovných poriadkoch a cestovnom na základe otvorených rozhraní prepájajúcich údaje o regionálnej a miestnej mestskej verejnej doprave. Tieto systémy, prístupné pre dopravcov, poskytovateľov plánovania ciest a spotrebiteľov, by mali byť do roku 2024 cezhranične prepojené.

Viac..  Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

 

Komisia by tiež podľa poslancov mala predložiť návrh, na základe ktorého budú príslušní poskytovatelia povinní sprístupniť všetky údaje, ktoré sú potrebné na poskytovanie komplexných služieb.

 

Charta práv cestujúcich všetkých druhov dopravy

 

Parlament tiež opätovne vyzval na prijatie Charty práv cestujúcich, ktorá by sa týkala všetkých druhov dopravy. Poslanci v tejto súvislosti požiadali Komisiu, aby do konca roku 2017 predložila príslušný legislatívny návrh.

 

Reakcie slovenských poslancov

 

„Ide o ďalší správny krok, ktorý zjednoduší zmanažovanie dotknutých dokladov a znižuje úroveň byrokracie v danej oblasti,“ uviedol poslanec Pál Csáky (EPP, SK).

 

„Intermodálne cestovné lístky jednoznačne môžu zvýšiť komfort a atraktivitu cestovania v prostriedkoch verejnej dopravy, nakoľko dnes až 72,2 % cestujúcich preferuje automobilovú dopravu. Avšak je dôležité prihliadať na podnikateľské prostredie, aby malí dopravcovia neboli príliš zaťažovaní dodatočnými nákladmi,“ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

 

„Integrovaný predaj multimodálnych prepravných dokladov považujem za veľkú výzvu, ktorá zefektívni, urýchli a zlacní cestovanie. Verejná doprava musí byť pre cestujúcich výhodná, aby neuprednostňovali individuálnu dopravu. Integrovaný predaj prepravných dokladov prispeje aj k väčšej transparentnosti a ochrane spotrebiteľa,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

 

„Podporujem zjednodušenie života pre ľudí. Prepojenie dopravných informácií a ich sprístupnenie každému prostredníctvom moderných technológií je krokom k lepšej mobilite i k odľahčeniu preťažených dopravných systémov. Teší ma, že návrh zohľadňuje aj cyklistiku, ktorá je mestskou dopravou budúcnosti,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices