Kúriť rastlinami? Európska komisia podporila plány fínskej spoločnosti

Európska komisia v rámci štátnej podpory odobrila fínsky projekt spaľovania rastlín. Spoločnosť Vaskiluodon Voima Oy začne z lesnej biomasy vytvárať plyn. Slúžiť má na výrobu elektriny a vykurovania. Projekt by mal redukovať emisie z oxidu uhličitého a znížiť závislosť na dovážanom uhlí.

Podľa komisie toto schválenie pomôže EÚ v oblasti energetiky a životného prostredia. Malo by sa to odraziť na znížení emisií oxidu uhličitého a na závislosti dovážaného uhlia. Zároveň dbá na zachovaní hospodárskej súťaže v rámci jednotného trhu.

Eurokomisárka  Margrethe Vestager zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže povedala: „Splyňovanie zníži našu stopu oxidu uhličitého a závislosť na dovážanom uhlí. Investícia do Vassy je dôkazom, ako pravidlá štátnej pomoci môžu rozumne podporiť verejné výdavky zamerané na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti politiky životného prostredia a energetiky.“

Fínsko oznámilo v roku 2012 plány na podporu výstavby závodu splyňovania v meste Vaasa s cieľom integrovať ich už s existujúcim kotlovým spaľovaním uhlia. Závod bude vyrábať plyn z lesnej štiepky (90%) a rašeliny (10%). Nahradí tak 25 až 40 percent uhlia, ktorý sa v súčasnej dobe využíva ako palivo.

Viac..  EÚ na COP28 vyzýva na urýchlené znižovanie emisií a prechod na čistú energiu

Podľa EK je hlavným cieľom kontroly štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia je zabezpečiť, aby štátna podpora viedla k vyššej úrovni ochrany životného prostredia. Splyňovanie lesnej biomasy môže byť plánom pre budúce projekty, a to ako v rámci EÚ, tak aj na celom svete.

O jac

Consent choices