Lidia Joanna Geringer de Oedenberg. PHOTO: © European Union 2015

Vymáhanie pohľadávok zo zahraničia bude jednoduchšie

Poslanci Európskeho parlamentu a poslanci lotyšského predsedníctva Rady sa  dohodli na návrhu zákona, ktorého  cieľom je zlepšiť a rozšíriť využívanie zjednodušeného postupu pri vymáhaní nižších pohľadávok z iných krajín EÚ. Parlament aj Rada musia tento návrh ešte oficiálne schváliť, pričom sa uvažuje zvýšiť finančný strop pohľadávok z 2 000 eur na 5 000 eur.

„Podľa odhadov sa náklady na súdne spory v prípade vymáhania nižších pohľadávok znížili až o 40 % a trvanie týchto sporov sa skrátilo z dvoch rokov a piatich mesiacov na päť mesiacov. Som rada, že tieto nové pravidlá budú k dispozícii pre stále viac prípadov,“ povedala Lidia Joanna Geringer de Oedenberg podpredsedníčka Výboru pre právne veci.

Ďalej dodala: Zjednodušenie procesov súdnych sporov a zníženie nákladov na vymáhanie cezhraničných pohľadávok ,napríklad využívaním videokonferenčných hovorov, je dôležité najmä pre spotrebiteľov a malé či stredné podniky. Mali by sme zájsť ešte ďalej v uľahčovaní prístupu občanov k spravodlivosti. Mali by sme zvážiť vytvorenie postupov na základe pracovného práva.“

Finančný prah pre vymáhanie cezhraničných pohľadávok je v súčasnosti 2 000 eur, no poslanci uvažujú na zvýšení tohto prahu až na 5 000 eur.  Možnosti tohto navýšenia budú preskúmané v priebehu najbližších piatich rokov pri aplikácii nových pravidiel. Zrýchlenie takýchto sporov pritom prebehne na základe využívania elektronickej komunikácie. Poplatky za tieto služby by nemali byť vyššie ako poplatky za vnútroštátne zjednodušené súdne procesy.

Viac..  Zimná hospodárska prognóza 2024: Oneskorené oživenie rastu

O vik

Odporúčame pozrieť

Vymáhanie dlhov zo zahraničia už nebude také zložité!

Európska komisia podporila zjednodušenie postupu pri vymáhaní dlhov za tovar z cudziny. Zvýši sa suma pohľadávok, …

Consent choices