Europoslankyňa Smolková: Peniaze na riešenie migrantov prichádzajú neskoro

Európsky parlament podporil návrh Európskej komisie na zvýšenie tohtoročného rozpočtu pre tri agentúry EÚ zaoberajúce sa riadením migračných tokov a dva únijné fondy pre migráciu o 69,6 milióna eur. Vyčlenenie dodatočných prostriedkov, ktoré sa okrem iného použijú na prijatie nových zamestnancov, žiadali poslanci v dôsledku aprílových tragédií v Stredomorí, ktoré si vyžiadali životy približne 1.200 migrantov.

„Nárast migrácie do EÚ nemožno považovať za dočasný jav, preto zvýšenie rozpočtu pre Frontex, EASO a Europol je prvým krokom ako zvládnuť problémy spojené s migráciou a bezprecedentnou situáciou s v Stredozemí. Je len na škodu, že už minulý rok v októbri, keď EP žiadal o výrazne vyššie rozpočtové prostriedky, sa tak nestalo,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

 Parlament vo svojej správe uvádza, že ani toto navýšenie prostriedkov a personálu nemusí postačovať na pokrytie skutočných potrieb v snahe zvládnuť prílevom migrantov v oblasti Stredozemného mora. Zároveň poukazujú na rastúce riziko prílevu utečencov z Ukrajiny a ďalšie výzvy v oblasti migrácie.

Navýšenie rozpočtu o 75,7 milióna eur v oblasti viazaných rozpočtových prostriedkov (záväzkov EÚ) a 69,6 milióna eur v oblasti platobných rozpočtových prostriedkov bude financované prevažne z pôvodného rozpočtu európskeho satelitného navigačného systému Galileo, ktorý chcú poslanci doplniť v roku 2016.

„Štáty nedostatočne financovali stráženie hraníc, monitorovanie, včasné odhalenie a zasiahnutie v prípadoch lodí s utečencami na mori. Roky tlačíme na Radu, aby problém riešila. Posledné udalosti dostali Radu pod tlak a súhlasila s trojnásobným navýšením finančných prostriedkov pre agentúru pre vonkajšie hranice Frontex,“ uviedol poslanec Vladimír Maňka (S&D, SK).

Na základe dnešného hlasovania sa rozpočet agentúry EÚ na ochranu vonkajších hraníc FRONTEX navýši o 26,8 milióna eur (záväzky a platby), v dôsledku čoho sa financie na operácie Triton a Poseidon strojnásobia.

Viac..  M. Beňová: Snahy o obmedzovanie práva veta prehlbujú už existujúce spory

„Podporujem zvýšenie objemu finančných zdrojov určených na ochranu našich hraníc, lebo bez nich nemôžeme efektívne bojovať s nelegálnou migráciou,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a Európsky policajný úrad (Europol) získajú v rámci schválených opatrení posilu v podobe nových zamestnancov. Dva hlavné zdroje financovania opatrení súvisiacich s migráciou – Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) – získajú dodatočné prostriedky v objeme 57 miliónov eur (AMIF) či 5 miliónov eur (ISF) na záväzky a 45,6 milióna eur (AMIF) či 4 milióny eur  (ISF) na platby.

Ministri EÚ schválili zvýšenie rozpočtov troch agentúr a dvoch fondov dňa 19. júna. Parlament návrh podporil pomerom hlasov 592 (za): 75 (proti): 41 (zdržalo sa hlasovania).

„Je dôležité, že Únia nereaguje len slovami, ale aj konkrétnymi činmi – presunutím finančných prostriedkov. Kľúčové však bude, aby sme dobre nastavili rozpočet EÚ na rok 2016. Pri jeho tvorbe by sme, okrem iného, nemali zabúdať ani na to, že neustále narastá riziko zvýšeného počtu utečencov z Ukrajiny,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices