Nezamestnanosť v EÚ klesá, problémom sú naďalej dlhodobo nezamestnaní

Nezamestnanosť v EÚ aj naďalej klesá. Posledné audity hlásia oživenie trhu práce, poslancov však pretrvávajúce vysoké počty trvalo nezamestnaných trápia.

Presný počet nezamestnaných občanov EÚ bol v prvom štvrťroku 23,6 mil, z toho je 4,6% dlhodobo nezamestnaných. „Dlhodobá nezamestnanosť je jedným z našich najnaliehavejších výziev Čím dlhšie sú ľudia bez práce, tým ťažšie je pre nich nájsť nové zamestnanie a väčšie riziko chudoby, marginalizácie a sociálneho vylúčenia. To je dôvod, prečo sme navrhli novú iniciatívuako ponúknuť efektívnejšiu podporu ľudom, ktorí boli bez práce po dobu dlhšiu ako 18 mesiacov,“ vyjadrila sa poslankyňa Marianne Thyssen.

Riešenie dlhodobej nezamestnanosti je jednou z kľúčových výziev pre rast a zamestnanosť programu politických priorít Junckerovej Komisie. Len posilňovanie ekonomiky však nebude stačiť, aby si všetci dlhodobo nezamestnaní vrátili späť do práce. Politici sa zhodli na nutnosti podpory vytvárania pracovných miest a ponúk a podporovať najmä ponuky s dlhými pracovnými perspektívami pre ľudí v rekvalifikácii.

Viac..  Rozpočet EÚ 2024: vojna na Ukrajine, migračné tlaky, prírodné katastrofy aj globálna konkurencia

Najvýznamnejším rokom vo vytváraní nových pracovných miest bol podľa Komisie rok. Analýza ukazuje významné zrýchlenie reforiem vo väčšine európskych ekonomík od roku 2008.

O bed

Odporúčame pozrieť

zamestnanci

Miera nezamestnanosti v eurozóne aj v EÚ v auguste klesla

Miera nezamestnanosti v eurozóne v auguste 2023 klesla na najnižšiu úroveň v histórii týchto záznamov. …

Consent choices