Obyvatelia ktorých krajín EÚ sú zadĺžení najviac? Výsledky vás prekvapia

V súčasnej dobe si vie málokto predstaviť život bez dlhov. Najmä ak je reč napríklad o novom bývaní. Podľa najnovších údajov Národnej banky Slovenska [NBS] sme mali ku koncu prvého polroka 2015 požičaných z bánk zhruba 18 mld. EUR vo forme úverov na bývanie.

„Nejedná sa však len o hypotekárne úvery, ale aj o iné úvery na nehnuteľnosti, či stavebné úvery a medziúvery stavebných sporiteľní,“ dodáva analytický tím Poštovej banky. Do bánk sme však chodili aj kvôli spotrebiteľským úverom, ktoré si tiež ukrojili značnú časť úverového koláča. V nasledujúcom texte sa teda detailnejšie pozrieme na stav slovenského úverového trhu k poslednému júnovému dňu tohto roka, ale aj na to, koľko peňazí mal v priemere požičaných dospelý Slovák a ako na tom boli ostatní Európania.

stav úverov v krajinách EÚ k 62015K 30.6.2015 mali Slováci z bánk požičaných celkovo 23,3 mld. EUR. Až 77,2 % z tohto objemu pripadlo na spomenuté úvery spojené s bývaním. Na iné úvery spojené s nehnuteľnosťami putovalo až vyše 60 % z tejto sumy a samotné hypotekárne úvery tvorili o niečo viac ako štvrtinu. Zvyšok predstavovali stavebné úvery a medziúvery stavebných sporiteľní. Viac ako 3,6 mld. EUR, čiže 15,5 % všetkých úverov, poskytli banky obyvateľstvu vo forme spotrebiteľských úverov. Menšie zastúpenie na celkovom objeme úverov mali napríklad prečerpania, kreditné karty alebo aj prevádzkové úvery. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k nárastu stavu poskytnutých úverov obyvateľom o 12,6 %. 

Podľa údajov Európskej centrálnej banky [ECB] a našich prepočtov mal ku koncu šiesteho tohtoročného mesiaca každý dospelý Slovák od bánk požičaných v priemere 5 510 EUR. V porovnaní s júnom 2014 sa táto suma navýšila o zhruba 600 EUR. Priemer eurozóny sa pohyboval až na úrovni 19 761 EUR. Menej ako my dlžili dospelí obyvatelia len v deviatich krajinách EÚ. Medzi nimi aj v susednom Česku, aj keď len o pár eur.

Nižšie podlžnosti voči bankám mali aj Poliaci a Maďari. Práve naši južní susedia patria spolu s Rumunskom a Bulharskom medzi trojicu najmenej zadlžených národov EÚ. Ku koncu prvého polroka každý dospelý obyvateľ Maďarska dlžil banke v priemere 2 407 EUR. Najnižšia úverová suma v EÚ pripadala na dospelého Rumuna, a to len 1 450 EUR. Obyvateľ Bulharska dlžil v priemere o stovku viac. Naopak, susední Rakúšania sa umiestnili až za priemerom eurozóny. Rozmenené na drobné, 21 403 EUR je čiastka, ktorú v priemere dlžil každý dospelý Rakúšan.       

Viac..  Vladimír Bilčík: Rastú nám extrémistické strany, vzrastá antisemitizmus. Musíme sa tomu postaviť

Najväčší objem úverov, v rozsahu nad 30 tis. EUR, na obyvateľa staršieho ako 18 rokov, pripadá na Cyperčana, Holanďana, Brita a Švéda. Absolútnym „víťazom“ sú však Luxemburčania, kde jeden dospelý obyvateľ dlhoval ku koncu júna 2015 v priemere až 90 950 EUR. To je ešte dvakrát viac ako Švéd a až 16,5 – krát viac ako priemerný dospelý Slovák. Každá minca má však 2 strany a pre lepší obraz je vhodné brať do úvahy aj výšku vkladov, ktoré majú obyvatelia spomenutých krajín v bankách uložené.

Slovensko patrí spolu s ďalšími 18 členmi EÚ ku krajinám, ktoré majú v bankách viac peňazí uložených ako z nich požičaných. Na každých 100 EUR vkladu totiž pripadalo 82 EUR z banky požičaných. To je len tesne pod priemerom eurozóny, kde táto suma predstavovala 81 EUR. Prvenstvo v tomto smere získalo Belgicko a Bulharsko, kde na 100 EUR vkladu prislúchalo len 45 EUR úveru. Naopak, Švédi si v priemere požičali o 107 EUR viac ako do banky vložili. Väčšiu sumu požičanú ako vloženú mali aj obyvatelia Írska, Veľkej Británie, Grécka, Holandska, Estónska a Fínska. Rovnaký pomer uložených a požičaných prostriedkov majú len obyvatelia Lotyšska.

Pod vývoj na úverovom trhu sa už dlhšie podpisuje najmä voľná menová politika ECB a nízka hlavná úroková sadzba banky, ktorá sa s veľkou pravdepodobnosťou bude nachádzať na technickej nule aj celý budúci rok. Od sadzby ECB sa odvíjajú aj sadzby na medzibankovom trhu, ktoré sa tak podpísali aj pod rekordne nízke úroky pri úverových produktoch. Dohodnutá priemerná ročná úroková miera pri novoposkytnutých úveroch dosiahla v júni tohto roka úroveň 11,41 % pri spotrebiteľských úveroch a 2,65 % pri úveroch na bývanie. 

O red

Odporúčame pozrieť

ECB

ECB na januárovom zasadnutí nediskutovala o znížení sadzieb

Členovia Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) napriek nedávnym náznakom ochladzovania inflácie v eurozóne považujú …

Consent choices