benova
Monika Flašíková Beňová. PHOTO: © European Union-EP.

Flašíková Beňová: Materská dovolenka sa nemôže spájať s rizikom chudoby

Stiahnutie návrhu smernice o materskej dovolenke eurokomisárkou pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľa a rodovú rovnosť, je veľmi nepríjemným prekvapením. Věra Jourová tak urobila napriek schválenému uzneseniu Európskeho parlamentu (EP), ktorý jednoznačne vyzval Komisiu na obnovenie rokovaní so zástupcami národných štátov v danej oblasti.

Návrh smernice mal pomôcť ženám, aby sa nemuseli rozhodovať medzi materstvom a kariérou. „Mal zlepšiť štandardy z hľadiska ochrany tehotných žien, pracovníčok, ktoré nedávno porodili alebo dojčia. Týmto by prispel k tomu, aby sa ženy nebáli stať matkami len kvôli možnej diskriminácii v zamestnaní,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Podľa nej vyznieva v tejto súvislosti tak trochu groteskne prísľub eurokomisárky o tom, že na budúci rok predstaví nový kompromisný návrh. „O novej smernici sa začalo diskutovať niekedy v roku 2008. Ak sa bude musieť začať odznova, neviem si ani predstaviť kedy sa dopracujeme k nejakému konkrétnemu výsledku,“ priblížila europoslankyňa.

Smernica mala motivovať členské štáty v prijímaní oveľa vyšších štandardov z hľadiska podpory materstva. „Týka sa to napríklad primeraného predĺženia trvania materskej dovolenky, jej navýšenia a istej miery harmonizácie v rámci Spoločenstva. Aj z hľadiska zmiernenia súčasného demografického vývoja je pritom dôležité, aby sa materská dovolenka prestala spájať s rizikom chudoby a nedostatku,“ zdôraznila poslankyňa. Zámer Komisie stiahnuť návrh smernice zostáva v absolútnom rozpore so zdravým rozumom. „Má sa tak údajne diať v rámci akéhosi znižovania regulačnej záťaže. Mnoho z existujúcich európskych právnych predpisov pritom vyslovene komplikuje život občana a Komisia sa napriek tomu tvári aké sú nenahraditeľné. Ak sa však má spraviť niečo pre ženy a matky, príde zrazu k záveru, že by to nebolo efektívne,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

Viac..  Jozef Mihál: 25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia za kauzu dobytkár

O red

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices