Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union 2015

Vietnam ruší clá na základe dohody voľnom obchode s EÚ

Európska únia a Vietnam uzavreli po dvoch rokoch intenzívnych rokovaní dohodu o voľnom obchode. Na základe nej sa medzi ekonomikami oboch krajín odstránia všetky clá. Dohodu potvrdila komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmström a vietnamský minister priemyslu a obchodu Vu Huy Hoang.

„Táto vyvážená dohoda posilní obchod s jednou z najdynamickejších ázijských ekonomík. Stanovuje lepší a modernejší model voľného obchodu medzi Úniou a rozvojovými krajinami, a predstavuje dobrý štandard pre obchodné vzťahy medzi Úniou a juhovýchodnou Áziou ako celku,“ povedala komisárka Malmström. Ekonomika Vietnamu rastie, a aj táto dohoda poskytne nové príležitosti pre podniky na oboch stranách dohody. Na exporte je závislých viac ako 31 miliónov pracovných miest v Európe, čo znamená, že teraz budú mať ľahší prístup na trh tovarov i služieb. Rovnako vietnamskí vývozcovia budú mať so svojimi produktmi oveľa ľahší prístup do Únie, čo pomôže ich ekonomike.“

Rokovacie tímy budú teraz pracovať na právnom texte a vylepšení niektorých technických detailov dohody. Po tom ako sa všetky detaily uzavrú, dohodu dostane Európsky parlament aj Rada, ktorí ju majú schváliť. Chceli sme sa uistiť, že obchod nebude prekvitať na úkor životného prostredia alebo práv občanov. EÚ aj Vietnam sa zaviazali na zabezpečení dodržiavania práv pracovníkov a na podporu udržateľného nakladania s prírodnými zdrojmi,“ uistila komisárka.

Viac..  EK v novom sankčnom balíku voči Rusku neplánuje nové zákazy dovozu

Súčasťou dokumentu bude okrem odstránenia ciel aj zrušenie vývozných ciel. Dohoda vytvára tiež nové dohody pre prístup na trh v oblasti služieb a investícií. Vietnam pristúpil na liberalizáciu v oblasti finančných služieb, telekomunikácií, dopravy a poštových či kuriérskych služieb.  Okrem toho sa krajiny dohodli na spoločnom obstarávaní podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie, pričom dosiahnutá má byť rovnaká miera transparentnosti ako pri iných dohodách o voľnom obchode.

Súčasťou je samostatná kapitola o spolupráci v oblasti vykonávania jednotlivých bodov tejto dohody. Kľúčovým cieľom je podpora trvalo udržateľného rozvoja. Predpokladá sa, že zostavenie právneho textu bude trvať niekoľko mesiacov, no do konca tohto roka by mal byť text zostavený a pripravený na schválenie.

O vik

Odporúčame pozrieť

vlajky

EÚ a členovia WTO dosiahli významnú dohodu o zjednodušení obchodu so službami

Skupina 67 členov Svetovej obchodnej organizácie (WTO) vrátane EÚ v piatok zavŕšila rokovania o prelomovej …

Consent choices