Verejná ochrankyňa práv hľadá stážistov!

Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú súčinnosť.

Kancelária verejného ochrancu práv ponúka absolventskú prax na pozíciách:

  • Referent/ka Odboru ochrany základných práv a slobôd
  • Administratívny/a pracovník/čka – sekretár/ka

Absolventskú prax Kancelária verejného ochrancu práv zabezpečuje v sídle Kancelárie v Bratislave, Grösslingová 35, Bratislava-Staré mesto.

Analytik Adam Augustin sa vyjadril pre EuropskeNoviny.sk: “Absolventské praxe umožňujú získať obrovké výhody na trhu práce. Účastníci praxe sa nielen učia z dennodenných situácií, ale získavajú aj neoceniteľné „soft skills“, čiže zručnosti, na ktoré sa formálne vzdelávanie nesústreďuje, ako sú napríklad asertivita, pracovné návyky, alebo riešenie krízových situácií. Verejná ochrankyňa práv si od nástupu do funkcie stanovila ako jednu z úloh zvýšenie povedomia o činnosti verejného ochrancu práv – ombutsmana. Ponúkanie absolventských stáží je veľmi efektívnym nástrojom, ako zvýšiť povedomie najmä u mladšej generácie.”

V prípade záujmu navštívte oficiálnu stránku TU.

Držím palce!

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Medzinárodní dodávatelia ponúkajú európskym spotrebiteľom takmer 100 miliárd m³ plynu

Prvá verejná súťaž s novým strednodobým nákupom plynu v rámci energetickej platformy EÚ sa ukončila a prilákala …

Consent choices