SDKÚ-DS: Schengenská zmluva sa otriasa v základoch

„Schengen sa dnes doslova otriasa v základoch. Sme svedkami ako tisícky utečencov spia pred budapeštianskou hlavnou stanicou. Bez toho, aby boli zaevidovaný v azylovom systéme, totiž nemôžu opustiť krajinu. Tento stav je živnou pôdou pre prevádzačov a pašerákov. Slovensko, spolu s ďalšími krajinami, môže pomôcť odstrániť tento akútny problém tým, že Maďarsku a ďalším postihnutým krajinám poskytne časť svojich úradníkov a tak urýchliť vstupný či azylový proces,“ uviedol predseda SDKÚ-DS Pavol Frešo.

SDKÚ-DS totiž považuje Schengen za privilégium, ktoré stojí na  jednom z pilierov zjednotenej Európy – na slobodnom pohybe osôb. Jeho udržanie je možné len vtedy, ak majú členské krajiny prehľad o vstupoch cudzích štátnych príslušníkov na ich územie. 

Pre udržanie Schengenu, ale aj zachovanie ľudskej dôstojnosti migrantov je podľa SDKÚ-DS potrebné udržať vonkajšiu ochranu hraníc a zároveň umožniť migrantom uchádzať sa o azyl v niektorej z európskych krajín. Je nutné zabezpečiť, aby migranti mohli prekročiť hranicu Schengenu, ale len cez hraničné priechody, na ktorých by vznikli kapacitne a personálne pokryté migračné zóny, v ktorých by úradníci zaevidovali migrantov do systému. Následne by migranti mohli požiadať o azyl v krajine podľa svojho slobodného rozhodnutia a bolo by im umožnené vycestovať do tej krajiny. V tej chvíli by sa už postupovalo podľa azylových zákonov konkrétnej krajiny. Tým by sa eliminoval jeden z najvypuklejších problémov – pašeráctva ľudí. 

Viac..  Členské krajiny EÚ odobrili vydávanie schengenských víz online

V prvom rade je však potrebné, aby politici prestali využívať pri otázkach migrácie emóciu strachu a politický kalkul. Naopak, je ich povinnosťou prinášať riešenia, aj keď to je beh na dlhé trate. Preto dnes nastal čas, aby sme sa zachovali ako silný partner a nehádzali zodpovednosť len na anonymný Brusel. Máme skúsenosti, ktoré dokazujú, že aj v zložitých situáciách sme vedeli zachovať pokoj.

„Nebude to krátka a jednoduchá cesta. Prvým krokom je nešíriť strach a nepodporovať averziu  voči utečencom z úrovne oficiálnych predstaviteľov štátu. Druhým je vytvoriť priestor pre humanitnú pomoc z úrovne komunít, samosprávy alebo jednotlivcov a tretím krokom je spolupráca v oblasti bezpečnosti, výmena informácií a pozitívnych príkladov a skúseností s integráciou cudzincov v štátoch EU,“ uviedol šéf volebného štábu SDKÚ-DS Peter Húska.

Správa je publikovaná v originálnom znení tlačového oddelenia SDKÚ-DS, bez redakčnej úpravy.

O red

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices