Parlament chce zakázať klonovanie hospodárskych zvierat

Európskemu parlamentu sa nepáči klonovanie hospodárskych zvierat. Plénum bude v utorok debatovať a hlasovať o návrhu smernice, ktorý už prešiel hlasovaním vo výboroch pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Spravodajkyne sú nielen za zákaz samotného klonovania, ale i za zákaz predaja potravín z nich vyrobených. Želali by si pridať o ustanovenia o ich potomkoch a o predaji produktov z tretích krajín. Debata sa začína o deviatej ráno, jej priamy prenos môžete sledovať na našej web stránke.

V návrhu správy, ktorú vypracovali Renate Sommer a Giulia Moi, sa uvádza, že existujú vedecké dôkazy o zlom zdravotnom stave zvierat, ktoré sa narodili ako klony. Navrhujú preto zakázať klonovanie akýchkoľvek hospodárskych zvierat. Na vysokú úmrtnosť zvierat v dôsledku klonovania, ich zdravotné problémy a zlé životné podmienky poukazoval už v rokoch 2008 až 2010 aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Klonovanie neschvaľujú ani európski občania z dôvodu etických a zdravotných obáv.

Okrem zákazu samotného klonovania správa požaduje zákaz predaja potravín pochádzajúcich z týchto zvierat ako aj z ich potomkov, aj keď títo potomkovia už nie sú klony, ale osobitné jedince.

Parlament takisto požaduje povinnú sledovateľnosť. Ustanovenia o zákaze klonovania a predaja potravín z týchto zvierat by totiž nemali zmysel, ak by nebolo možné vysledovať klony, ich potomkov a z nich vyrobené potraviny pochádzajúce z tretích krajín, kde je klonovanie hospodárskych zvierat bežná vec. V súčasnosti sa na európskom trhu môžu predávať len také potraviny z klonovaných zvierat, ktoré odsúhlasil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, ktorý ešte pred ich uvedením na trh vedecky zhodnotí ich zdravotnú nezávažnosť.

„Naša práca vychádzala od samého začiatku z dvoch kľúčových otázok: zdravia občanov a taktiež zdravia zvierat, ktorého ochrana je zakotvená v Zmluvách. Nešli sme do kompromisov, akými by bolo napríklad uvedenie produktov z klonovaných zvierat na trh. Vylúčili sme i možnosť toho, aby sa klonovanie stalo v EÚ bežnou záležitosťou. Uvedomujeme si však aj to, že v niektorých tretích krajinách, s ktorými má EÚ obchodné vzťahy, nie je klonovanie zvierat a predaj potravín s nich vyrobených ničím nezvyčajným,“ hovorí Giulia Moi(ESPD, Taliansko), spravodajkyňa z poľnohospodárskeho výboru .

Viac..  Oprava namiesto výmeny: nové pravidlá EÚ pre udržateľnejšiu spotrebu

Jej kolegyňa z výboru pre životné prostredie Renate Sommer (EĽS, Nemecko) pripomína, že „veľká väčšina spotrebiteľov je proti klonovaniu zvierať a to najmä kvôli negatívnym dopadom na kvalitu ich života.“ Zároveň dodáva, že v EÚ nepotrebujeme klonovať kvôli tomu, aby sme mali dostatok mäsa. „Tento zákaz vychádza z našich hodnôt a princípov. A preto by sme mali zakázať nielen klony, ale aj ich množiteľský materiál – semeno a embryá – ich potomkov a produkty z nich vyrobené. V opačnom prípade by sme podporovali klonovanie v tretích krajinách,“ hovorí.

Čo bude nasledovať ďalej

V utorok bude parlamentné plénum hlasovať o svojom stanovisku v prvom čítaní. Svoje stanovisko k legislatívnemu návrhu následne prijme aj Rada ministrov. V tomto štádiu sa dá očakávať, že nová právna úprava vstúpi do platnosti najskôr v roku 2016.

Zvieratá sa však naďalej budú môcť klonovať na výskumné účely alebo v záujme zachovania vzácnych rás či ohrozených druhov. Možné bude i klonovanie na lieky a zdravotnícke pomôcky.

O ram

Odporúčame pozrieť

prasa

Európska komisia zaregistruje iniciatívu proti nehumánnemu zaobchádzaniu s hospodárskymi zvieratami

Kolégium komisárov rozhodlo o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom „Skoncujme s klietkami“ ( End the …

Consent choices