Brusel chce lepšie prepojiť cesty v pohraničných oblastiach medzi štátmi, vyčlenil 315 milónov

Lídri európskych miest a regiónov sa na zasadnutí v Luxembursku dohodli na zlepšení a posilnení cezhraničnej spolupráce. Dopomôcť k tomu má najmä podpora mobility prostredníctvom incestičného fondu, do ktorého Únia vloží 315 miliónov eur.

Peniaze budú použité na zmodernizovanie železničných tratí a cestnej infraštruktúry. Členovia Európskeho výboru regiónov na uvzniesli na financovaní tohto projektu zo zdrojov EÚ, konkrétne zo štrukturálnych fondov. Financovanie bude zamerané na zlepšenie vzťahov medzi regiónmi a na podporu európskeho hospodárstva.
Až 37,5% obyvateľov EÚ žije v pohraničných oblastiach, regionálne disparity sú na vzostupe. Avšak najmä kvôli tomu Európa čelí rastúcej výzve migrácie. President EV Markku Markkula: „Projekt bude nabádať k súčinnosti medzi mestami a regiónmi. Môže podporiť inovácie s otvorenými trhmi, podporovať miestne investície a zvýšenie ekonomiky. Cezhraničné fungovanie sa musí vyvíjať ako „územná príležitosť,“. Nesmie byť videné ako „geopolitický handicap“,“.

Prezident Markkula dodal, že zlepšenie cezhraničnej mobility má zásadný význam pre EÚ. „Európska migračná kríza by nemala byť dôvodom na obmedzenie pohybu osôb cez hranice, ani pomalému pokroku v rozvoji dopravnej dostupnosť,“ dodal.

Viac..  Automobilky v EÚ žiadajú väčšiu podporu elektromobility

O bed

Odporúčame pozrieť

EK zvýši maximálnu sumu investičnej pomoci pre región Západné Slovensko o 10 %

Schválená zmena mapy regionálnej pomoci Slovenska Európskou komisiou (EK) umožní poskytnúť vyššie maximálne sumy pomoci …

Consent choices