Anna Záborská: Europarlament prijal kontroverznú správu o LGBTI

Správa, ktorá v Europarlamente tesne prešla cez poslancov, sa týka vzdelávania, LGBTI komunity a rodovej rovnosti. Europoslankyňa Anna Záborská si myslí, že niekoľko paragrafov v správe je v priamom rozpore so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, s Európskym dohovorom základných práv a slobôd a Deklaráciou práv dieťaťa. Snaží sa nám Únia nanútiť rozhodnutia v rozpore s našimi vlastnými právami?

Dokument obsahuje niekoľko paragrafov, ktoré považuje Záborská prinajmenšom za sporné. „Definícia základných ľudských práv ako keby bola v tejto správe opomíná. Nebralo sa veľmi do úvahy, že základné ľudské práva sú prirodzené a univerzálne, platia pre každého. Sú to práva neodňateľné a sú to práva, o ktorých sa nedá negociovať, pretože sú dané každému človeku,“.

V dokumentoch sa píše o „práve na zdravotnú starostlivosť ako o práve, ktoré majú vytvárať členské štáty. Správa vyzýva k tomu, aby v rámci tohto zákona bola na škole dostupná moderná antikoncepcia a sexuálna výchova. Tlačí na prístup k informáciám o homosexuálnych manželstvách a spolužití. Vyzýva inštitúcie, aby dávali pokuty tým ľuďom, ktorí sú vo verejných funkciách a odsudzujú ľudí, ktorí patria do LGBTI. Aj keď ho prezentujú ako vlastný názor. Hovorí o práve na potrat ako o základnom ľudskom práve. Pritom je to v priamom rozpore s ďalším základným ľudským právom, a to s právom na život. Podľa tejto správy má každý členský štát právo rozhodovať o tom, ako vo svojich zákonoch ukotví umelé prerušenia tehotenstiev. Takisto spochybňuje náboženskú slobodu, slobodu svedomia a slobodu prejavu,„.

Štatistiky hovoria opak

V roku  2012 úspešne skončilo štúdium takmer  2 mil. chlapcov a 3 mil. dievčat. O 42% viac dievčat ako chlapcov študovalo na vysokých školách a univerzitách. V roku 2013 bez ohľadu na dosiahnutie VŠ vzdelania bola miera nezamestnanosti žien v Únii do 30 rokov nižšia ako u mužov. Podľa štatistík dievčatá a mladé ženy majú prístup jednak k vzdelaniu  a k trhu práce. Aj napriek tomu, bola jedna zo schválených správ nazvaná Správa o posilnení postavenia dievčat v Európskej Únii prostredníctvom vzdelávania v rodovej rovnosti. Podľa Záborskej je to vnucovanie ideológie a názorov, ktorá nie je podložená práve štatistikami. „Beriem túto správu ako presadzovanie rodovej ideológie. Myslím si, že je to najideologizovanejšia správa, aká bola v parlamente prijatá,“ hovorí europoslankyňa.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Ceny energií potrebujeme stabilné, dostupné a hlavne predvídateľné. VIDEO

Zasahovanie do súkromia a práv rodičov

Práve to je jedna z výhrad, ktorú má Záborská voči prijatej správe. Ďalšie sú, podľa nej, vnucovanie rodovej ideológie školám, počínajúc základnými školami. Tento text vnucuje vzdelávanie na základe rodovej perspektívy, rodových úloh a vzdelávania bez toho, aby sa bralo do úvahy právo rodiča na výchovu a vzdelávanie detí. Správa nedodržiava medzinárodné zmluvy a dohovory. Je tam porušená Všeobecná deklarácia ľudských práv, Európsky dohovor základných práv a slobôd, Medzinárodný konvent o občianskych právach, Deklarácia o právach dieťaťa a tak ďalej. Výrazne Porušuje princíp subsidiarity. Vzdelávanie nie je právomoc EÚ na základe Lisabonskej zmluvy. Štúdium a vzdelávanie je kompetencia národného štátu a EÚ do toho nemôže zasahovať. Takmer 90% celej správy je ideologizácia politiky a EÚ.

Bude mať správa priamy dopad na Slovensko?

„Tieto správy nemajú legislatívny dopad na členské štáty. Sú však ako určitý zdroj pre mediálne informácie. Čiže ja cítim, že je tu manipulácia občanov EÚ a zdroj myšlienok na ďalšie dokumenty, ktoré sa na túto správu môžu odvolávať a neskôr môžu vstúpiť aj do legislatívnej roviny,“ vysvetľuje Záborská.

O bed

Odporúčame pozrieť

Novozvolený podpredseda EP Martin Hojsík: Dôležité je počúvať a nájsť prieniky, aby výsledok podporili všetci

Europoslanec a podpredseda Progresívneho Slovenska Martin Hojsík bol zvolený za podpredsedu Európskeho parlamentu. Vo funkcii …

Consent choices