Zvládnutie utečeneckej krízy: rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy

Jean-Claude Juncker predstavil 23. apríla 2014 na Malte päťbodový plán pre prisťahovalectvo, ktorým v rámci kampane svojej kandidatúry na post predsedu Európskej komisie vyzval k väčšej solidarite v migračnej politike EÚ.

Pri nástupe do funkcie poveril predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker komisára osobitne zodpovedného za migráciu, aby pracoval na novej migračnej politike ako jednej z 10 priorít politických usmernení, politického programu, na základe ktorého Európsky parlament zvolil Komisiu.

Dňa 13. mája 2015 Európska komisia predložila svoju európsku migračnú agendu, v ktorej sa stanovuje komplexný prístup na zlepšenie riadenia migrácie vo všetkých aspektoch.

Európska komisia už 27. mája 2015 predložila prvý balík vykonávacích opatrení európskej migračnej agendy vrátane návrhov na premiestnenie a presídlenie, ako aj akčný plán EÚ proti prevádzačom migrantov.

V dňoch 25. a 26. júna 2015 sa Európska rada dohodla na ďalšom postupe na základe návrhov, ktoré Európska komisia predložila v rámci európskej migračnej agendy, s dôrazom na premiestnenie a presídlenie, návrat a spoluprácu s krajinami pôvodu a tranzitu.

Dňa 20. júla 2015 Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci schválila vykonávanie opatrení navrhovaných v európskej migračnej agende, predovšetkým premiestnenie 32 256 osôb z Talianska a Grécka, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, počas nasledujúcich dvoch rokov ako prvý krok a presídlenie 22 504 vysídlených osôb, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, z krajín mimo EÚ.

Dňa 9. septembra 2015 Komisia navrhla nový súbor opatrení vrátane núdzového mechanizmu premiestnenia 120 000 utečencov, ako aj konkrétne nástroje na pomoc členským štátom pri spracovávaní žiadostí a vracaní ekonomických migrantov, ako aj nástroje na riešenie prvotných príčin utečeneckej krízy.

Dňa 14. septembra 2015 prijali členské štáty rozhodnutie premiestniť 40 000 utečencov, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, z Talianska a Grécka.

Dňa 23. septembra 2015 členské štáty prijali rozhodnutie premiestniť 120 000 utečencov, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, z Talianska, Grécka a iných členských štátov, ktoré sú priamo zasiahnuté utečeneckou krízou.

Zvládnutie utečeneckej krízy: rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy

Niekoľko dní po tom, čo kolégium komisárov predložilo súbor prioritných opatrení, ktoré sa majú prijať počas nasledujúcich šiestich mesiacov na zvládnutie utečeneckej krízy, Európska komisia predložila prvý súbor konkrétnych návrhov v objeme 1,7 miliardy EUR z finančných prostriedkov EÚ na roky 2015 a 2016 na riešenie utečeneckej krízy – v súvislosti s týmito prostriedkami sa hlavy štátov a predsedovia vlád minulý týždeň zaviazali prispieť rovnakou sumou. Tieto finančné prostriedky umožnia poskytnúť núdzovú pomoc najviac postihnutým členským štátom EÚ, posilniť personál agentúr EÚ v prvej línii a poskytnúť pomoc a humanitárnu pomoc v tretích krajinách. Komisia teraz očakáva, že zložky rozpočtového orgánu – Parlament a Rada – urýchlene prijmú tieto opatrenia, ako sa zaviazali minulý týždeň.

Návrhy zahŕňajú 801,3 milióna EUR na rok 2015 a budú financované čiastočne z nových finančných prostriedkov vo forme návrhu opravného rozpočtu na rok 2015. V tejto súvislosti Komisia navrhuje dodatočné záväzky vo výške 330,7 milióna EUR od členských štátov. Komisia ďalej navrhuje, aby sa prostriedky presunuli z iných oblastí. Na tento účel Komisia plánuje presunúť 70,6 milióna EUR z iných programov a akcií a 400 miliónov EUR pôvodne určených na humanitárnu pomoc a financovanie európskej susedskej politiky.

Druhý súbor návrhov na zostávajúcich 900 miliónov EUR na rok 2016, ktorý bol oznámený minulý týždeň, bude v októbri 2015 zahrnutý do pozmeňujúceho návrhu k návrhu rozpočtu na rok 2016.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil: „Európska Komisia dôsledne a priebežne pracuje na koordinovanej európskej reakcii v otázke utečencov a migrácie. V krátkom čase sme dosiahli veľmi veľa. Budeme aj naďalej intenzívne pracovať na spoločných, európskych riešeniach.“

Komisárka pre rozpočet a ľudské zdroje Kristalina Georgieva vyhlásila: „Európa čelí dôsledkom jednej z najväčších kríz vo svojich novodobých dejinách. Konali sme rýchlo s cieľom zosúladiť naše zdroje s prioritami a zdvojnásobili sme finančné prostriedky EÚ, ktoré sú k dispozícii na pomoc utečencom a komunitám, ktoré ich prijímajú. Využívame rozpočet EÚ rýchlo a pružne s cieľom riešiť túto krízu.“

Minulý týždeň sa Európska komisia zaviazala posilniť finančnú podporu na riešenie krízy. V prvom kroku Komisia pre zvyšnú časť roku 2015 mobilizuje 801,3 milióna EUR na podporu týchto prioritných opatrení:

  • 100 miliónov EUR na posilnenie Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) s určením na núdzovú pomoc najviac postihnutým členským štátom EÚ. Ide o ďalšiu sumu na tento účel, na ktorý sa už vynaložila suma 73 miliónov EUR,
  • 1,3 milióna EUR na zvýšenie prostriedkov pre tri príslušné agentúry EÚ s cieľom pokryť náklady na ďalších zamestnancov v roku 2015, a to 60 pre agentúru Frontex, 30 pre Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a 30 pre Europol,
  • 300 miliónov EUR na posilnenie nástroja európskeho susedstva (ENI), aby sa umožnilo zvýšenie Regionálneho trustového fondu EÚ v reakcii na krízu v Sýrii a aby sa poskytla pomoc tretím krajinám, ktoré prijímajú utečencov zo Sýrie. Spolu s ďalšími 200 miliónmi EUR, ktoré sa majú prerozdeliť, dosiahne celková výška prostriedkov určených pre trustový fond pre Sýriu viac ako 500 miliónov EUR. Príspevky členských štátov by mali zodpovedať financovaniu zo strany EÚ tak, aby celkový objem fondu dosiahol minimálne 1 miliardu EUR,
  • 200 miliónov EUR je určených na to, aby sa poskytli okamžité zdroje v reakcii na požiadavky UNHCR, Svetového potravinového programu a iných relevantných organizácií s cieľom bezodkladne poskytnúť utečencom pomoc. Tieto finančné prostriedky už boli naplánované na humanitárnu pomoc a civilnú ochranu a teraz budú použité výlučne na riešenie utečeneckej krízy. Príspevky členských štátov by mali zodpovedať financovaniu zo strany EÚ.
Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

 

Ide o poskytnutie ďalších prostriedkov k vysokým sumám (vyše 300 mil. EUR), ktoré sa uvoľňujú v roku 2015 ako predbežné financovanie v rámci viacročných finančných prostriedkov určených pre migráciu a hranice (z celkovej sumy okolo 7 miliárd EUR vyčlenenej na roky 2014 – 2020).

Návrh je v súlade s dohodou o sedemročnom finančnom pláne EÚ. Suma 801,3 milióna EUR si nevyžaduje dodatočné platby v mene členských štátov v roku 2015.

Na neformálnom zasadnutí hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ 23. septembra 2015 členské štáty uvítali návrhy Komisie na mobilizáciu rozpočtu EÚ a zaviazali sa k vlastným príspevkom v rovnakej výške. To zahŕňa aj finančné prostriedky, ktoré už boli mobilizované – EÚ už mobilizuje 1 miliardu EUR pre Turecko17 miliónov EUR pre Srbsko a bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko s cieľom pomôcť našim susedom vyrovnať sa s migračnou výzvou. Núdzový trustový fond pre Afriku s počiatočným kapitálovým príspevkom z finančných prostriedkov EÚ vo výške 1,8 miliardy EUR takisto potrebuje príspevky od členských štátov v rovnakej výške.

Ďalšie kroky

Okrem toho Komisia v októbri tohto roku navrhne ďalších 900 miliónov EUR na doplnenie návrhu rozpočtu na rok 2016, aby sa podporili nasledujúce prioritné opatrenia v roku 2016:

  • 600 miliónov EUR pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu a Fond pre vnútornú bezpečnosť, ako aj na prijatie ďalších zamestnancov pre agentúry FRONTEX, EASO a EUROPOL. Okrem tejto sumy je ešte 780 miliónov EUR naplánovaných na núdzový systém premiestňovania,
  • 300 miliónov EUR na humanitárnu pomoc utečencom v krajinách susediacich so Sýriou a ďalších tretích krajinách. Príspevky členských štátov by mali zodpovedať financovaniu zo strany EÚ.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

EÚ pripravuje nové znenie rezolúcie OSN o prebehlíkoch z KĽDR

Európska únia pripravuje aktualizáciu rezolúcie Organizácie Spojených národov (OSN) o ľudských právach v Severnej Kórei, …

Consent choices