Béla Bugár: Slovensko musí byť pevnou súčasťou Európy

Podľa predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára vstup do EÚ v roku 2004 nebol len zavŕšením integračného procesu, ale aj začiatkom novej etapy našich novodobých dejín. Záujmom Slovenska, ale aj celého stredoeurópskeho regiónu by malo byť podľa neho dostať sa z periférie integrácie do jej centra.

Pre stranu Most-Híd je európsky rozmer politiky jedným z troch základných pilierov, od ktorých sa odvíjajú jej postoje a rozhodnutia. Na to, aby sa Slovensku podarilo dostať viac do centra diania spoločnej Európy je podľa Bugára potrebných niekoľko vecí. „Prvou a nepochybne veľmi dôležitou podmienkou je trvalý a udržateľný hospodársky rozvoj, ktorý nás a našich občanov priblíži k úrovni najrozvinutejších členských štátov Únie. Druhou podmienkou je politická a hospodárska stabilita, s ktorou úzko súvisí čitateľnosť a predvídateľnosť politiky u našich partnerov,“ uviedol Béla Bugár. V tomto rámci je podľa neho naše členstvo v Európskej únii nielen hospodárskou otázkou, ale aj civilizačným a v širšom zmysle aj bezpečnostno-politickým rozhodnutím.

Existencia silnej a akcieschopnej Európskej únie, ktorá akceptuje regionálnu a kultúrnu rozmanitosť, je podľa Bugára prvoradým záujmom Slovenska. „Práve preto je mimoriadne dôležité, aby každá vláda bez ohľadu na jej zloženie aktívnym spôsobom podporovala činnosť EÚ. Predovšetkým vlastnými návrhmi a iniciatívami, ktoré podporujú posilnenie globálneho postavenia EÚ, zvyšujú konkurencieschopnosť jej hospodárstva a prispievajú k posilňovaniu bezpečnosti EÚ,“ pomenoval aktivity, ktoré by mala vykonávať každá vláda na Slovensku.  Zároveň Bugár uviedol, že existuje široká politická zhoda na tom, že Nemecko je prirodzeným a kľúčovým partnerom Slovenska. „Preto by so zreteľom na silu a špecifiká postavenia Nemecka malo byť snahou každej vlády hľadať s ním dohodu a kompromis v zásadných politických, hospodárskych a bezpečnostných otázkach, čo sa dnes bohužiaľ nedeje,“ dodal Bugár.

Viac..  Týždeň v EP: Inflácia, bezpečnosť na cestách, údaje pacientov, aj podpora hudobníkov

Most-Híd je aj stredoeurópskou stranou a preto je podľa Bugára dôležité podieľať sa na zintenzívnení spolupráce V4. „Nemalo by to však byť len v snahe vymedzovať sa voči zvyšku Európy, ako to môžeme vidieť v posledných týždňoch a mesiacoch, ale práve v snahe prinášať nové pohľady a riešenia,“ vyhlásil predseda Most-Híd. Podľa neho je to o to dôležitejšie, že o necelých deväť mesiacov bude Slovensko predsedajúcou krajinou EÚ. „Pre Slovensko bude nesmierne dôležité, aká vláda ho bude reprezentovať a či dokáže obstáť vo výzvach, ktoré predsedníctvo EÚ so sebou nepochybne prináša. Most-Híd je na túto úlohu pripravený,“ dodal na záver Béla Bugár.

O ram

Odporúčame pozrieť

Putin: Rusko nemá s európskou spoločnosťou žiadny konflikt

Ruský prezident Vladimir Putin uviedol v piatok v príhovore na kultúrnom fóre v Petrohrade, že …

Consent choices