Utečencov musíme integrovať na trhu práce! Odznelo na tripartitnom sociálnom summite v Bruseli

 

V poradí druhý tripartitný sociálny summit pre rast a zamestnanosť sa konal tento rok v Bruseli. Predseda Európskej Komisie ho otvoril akčne: „Nemôžeme organizovať tripartitný summit pred summitom EÚ. Musíme nájsť spôsob, ako robiť veci viac efektívne.” 

Summit sa konal dňa 15. októbra 2015 v Rade Európskej únie a bol zameraný na posilnenie konvergencie pracovných miest a rastu smerom k posilneniu úlohy sociálnych partnerov. Summit otvoril predseda Európskej rady Donald Tusk, predseda EK Jean-Claude Juncker a premiér Luxemburska, Xavier Bettel, po nich nasledovali sociálni partneri.

Tripartitný sociálny summit v BruseliViceprezident Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky – KOZ SR Slavomír Manga sa zúčastnil summitu, ktorý sa konal dňa 15. októbra 2015 v Rade Európskej únie a bol zameraný na posilnenie konvergencie pracovných miest a rastu smerom k posilneniu úlohy sociálnych partnerov.

Posted by Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky – KOZ SR on 17. október 2015

 

Jean-Claude Juncker uviedol vo svojom príhovore: „Pracovali sme pre zamestnanosť a rast od prvého dňa môjho mandátu. Oživenie, ktoré bude založené na sociálnej spravodlivosti možno prinesie obnovenie konvergencie vo vnútri a medzi členskými štátmi. Z investičného plánu pre Európu k Energetickej Únii, jednotného digitálneho trhu, kapitálového trhu Únie a dokončenie hospodárskej a menovej únie je vidieť, že naša agenda je v plnom prúde.“

Počas summitu odznelo, že utečenecká kríza bude mať dopad na sociálne štandardy v Európe a musíme sa na to pripraviť. “Utečenci a ich integrácia na trhu práce” bola dôležitou témou tripartitného sociálneho summitu. Sociálni partneri plne podporili iniciatívu Európskej komisie k riešeniu núdzovej situácie utečencov v Európe.

Summit sa skladal z troch moderovaných blokov, z ktorých jeden bol vedený Slovenskou republikou. Štátny tajomník MPSVaR Branislav Ondruš otvoril náš panel a uviedol problematiku súčinnosti a zbližovania medzi pracovnými programami európskych inštitúcií a pracovným  programom sociálnych partnerov na roky 2015-2017.

Branislav Ondruš a Slavomír Manga

Viceprezident Konfederácie odborových zväzov SR Slavomír Manga, ktorý sa zúčastnil summitu a bol “panelista” v Slovenskom bloku, sa vyjadril pre EuropskeNoviny.sk: ”Európa potrebuje viac optimizmu a vzájomnej úcty. Nezastupiteľné miesto v tomto úsilí má sociálny dialóg orientovaný na sociálnu spravodlivosť a dôstojný život jej občanov. Politickí lídri na národnej a európskej úrovni musia prichádzať s presvedčivými, navzájom skoordinovanými, realizovateľnými politikami.”

Účastníci sa dohodli, že navrhnutý balíček mobility musí jasne definovať „rovnaké zaobchádzanie“ pre pracovníkov, ktorí využívajú slobodu pohybu a odrážať skutočnosť, že nie sú zneužívané všeobecné práva zamestnancov.

Viac..  EK konzultácie: postupné rušenie ustanovení dočasného krízového a prechodného rámca pre štátnu pomoc

Luca Visentini, nový generálny tajomník Európskej odborovej konfederácie uviedol, že je proti návrhu zriadenia systému piatich prezidentov pod názvom “Orgán konkurencie-schopnosti“, ktorý má vytvárať mzdové pokyny, pretože by porušovali autonómiu odborov a zamestnávateľov a právo na slobodné kolektívne vyjednávanie.

Luca Visentini
Luca Visentini

Následne sociálni partneri žiadali, aby sociálny dialóg bol rozšírený do Euroskupiny, čo umožňuje zamestnávateľom a odborom, aby sa zapojili do diskusií s ministrami práce a financií v menovej únii.

“Sociálni partneri na národnej a európskej úrovni sú kľúčom k úspechu,” povedal viceprezident Dombrovskis. “Európska Komisia musí veľmi dôsledne zabezpečiť, aby nový začiatok pre sociálny dialóg bol aj naďalej prioritou, ktorá prináša konkrétne výsledky. Máme v záujme podporovať výraznejšie zapojenie sociálnych partnerov do európskeho semestra.” dokončil Dombrovskis.

Každých šesť mesiacov sa zástupcovia európskych a národných konfederácií odborových zväzov a organizácií zamestnávateľov zúčastňujú na tripartitnom sociálnom samite.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

summit

Lídri EÚ budú na summite rokovať o konflikte v Gaze, pomoci Ukrajine a migrácii

Dvojdňový summit lídrov EÚ, ktorý sa začne vo štvrtok popoludní v Bruseli má okrem dávnejšie …

Consent choices