Podľa Eurobarometra treba migračné výzvy riešiť na európskej úrovni, Slováci si myslia opak

Najrýchlejšie rastú obavy občanov EÚ z imigrácie a terorizmu. Ukázal to najnovší prieskum Eurobarometer, ktorý si dal vypracovať Európsky parlament. 66% respondentov v EÚ si myslí, že by bolo potrebné prijímať viac rozhodnutí ohľadom migrantov na európskej úrovni, nielen na úrovni národných vlád. Prieskum ale zaznamenal veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami EÚ.

Prieskumu sa zúčastnilo 28 150 obyvateľov  EÚ nad 15 rokov. Uskutočnil sa medzi 19-29 septembrom 2015 , v období, kedy vrcholilo reportovanie v médiách o tragických úmrtiach migrantov a príchode migrantov k európskym hraniciam.

Jednotlivé krajiny majú veľmi rozdielne názory na migráciu. Väčšina chce, aby rozhodovala EÚ, na Slovensku je to naopak

V priemere 66% respondentov v EÚ podporuje prijímanie rozhodnutí v otázkach migrácie na európskej úrovni,  skôr ako len národnými vládami. Prieskum ale odhalil veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami.  Medzi tými, ktorí  podporujú viac rozhodovania na úrovni EÚ , sú obyvatelia Cypru, Nemecka, Španielska a Luxemburska ( 79%-81% respondentov). Naopak v Estónsku, Poľsku a na Slovensku je to len približne 40% ľudí.

Európski občania sú podobne rozdelení  aj v otázke prijímania žiadateľov o azyl.  V priemere 78% obyvateľov EÚ si myslí, že by sa mali podeliť medzi členské štáty.  Najviac  túto myšlienku podporujú Nemci- až 97% obyvateľov. Najmenej sa to pozdáva Čechom a Slovákom (31%).

Zo spomínaných 78% obyvateľov EÚ, ktorí sú za prerozdelenie migrantov, si takmer tri štvrtiny myslia, že by sa tak malo stať na základe záväzných kvót odsúhlasených  Európskou úniou.  Spomedzi 31% Slovákov, ktorí súhlasia s prerozdelením utečencov, je len 51% aj za záväzné kvóty.

Viac..  Ivan Štefanec: Boj za slobodu neskončil

Slovensko je na poslednom mieste aj pri otázke, či „v súčasnom kontexte migračnej krízy potrebuje Vaša krajina legálnych migrantov v určitých sektoroch ekonomiky“. Súhlasí s tým len 19% Slovákov, ale až 77% Švédov, či 72% Nemcov. Priemer EÚ je 51%.

Podobne je to pri otázke, či je „prítomnosť občanov iných členských krajín Európskej únie vo vašej krajine prospešná pre vašu ekonomiku“. Slovensko je spolu s Cyprom na chvoste európskeho rebríčka s 31% pozitívnych odpovedí. Priemer v celej EÚ je 56%.

Rastúce obavy z imigrácie a terorizmu

Obavy z imigrácie a terorizmu, ktoré boli už aj v minulých prieskumoch vysoké, vykazujú najväčší nárast v porovnaní s rokom 2013. Pre 47% respondentov v EÚ je imigrácia najväčšou výzvou, ktorej v súčasnosti EÚ a jej členské štáty čelia. V roku 2013 to bolo len 14%. Na Slovensku si to myslí 49% respondentov, čo predstavuje nárast o 46% oproti roku 2013. Obavy z terorizmu citovalo v EÚ 26% respondentov, v roku 2013 to bolo len 11%.

Eurobarometer sa dotýka aj otázok legálnej migrácie a finančnej podpory EÚ krajinám na hraniciach Schengenu.

O ram

Odporúčame pozrieť

zvierata, kura, nosnice

Eurobarometer ukazuje, aké dôležité sú dobré životné podmienky zvierat pre Európanov

Komisia už viac ako 40 rokov pracuje na zlepšovaní životných podmienok zvierat: postupne zlepšuje život …

Consent choices