Značký archívu: eurobarometer

Eurobarometer ukazuje pozitívne vnímanie hospodárstva a kvality života v regiónoch EÚ

vlajka

Komisia uverejnila rýchly prieskum Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil na regionálnej úrovni a z ktorého vyplýva, že občania EÚ vnímajú hospodársku situáciu a kvalitu života vo svojom regióne pozitívne. Viac ako osem z desiatich Európanov (82 %) si myslí, že kvalita života v ich regióne je dobrá. Zároveň 65 % Európanov uvádza, že súčasná hospodárska situácia ich regiónu …

Viac ... »

Eurobarometer: Podpora humanitárnej činnosti EÚ je silná a stabilná

humanitarna pomoc

Výsledky nového prieskumu Eurobarometra ukazujú jasnú podporu humanitárnych aktivít EÚ v 27 členských štátoch. Podľa 91 % opýtaných je dôležité, aby EÚ financovala humanitárnu pomoc a tento názor zdieľa aj 89 % respondentov zo Slovenska. Výsledky prieskumov za posledné roky naznačujú rastúcu verejnú podporu pre úlohu EÚ na riešenie humanitárnych kríz …

Viac ... »

Celoeurópske výsledky Eurobarometra: Európania stále silno podporujú Ukrajinu

europa

Zo stého štandardného prieskumu Eurobarometra vyplýva, že takmer deväť z desiatich respondentov (89 %) súhlasí s poskytovaním humanitárnej pomoci ľuďom postihnutým vojnou a viac ako osem z desiatich (84 %) respondentov súhlasí s prijímaním ľudí utekajúcich pred vojnou do EÚ. S poskytovaním finančnej podpory Ukrajine súhlasí 72 %. Rovnaký počet (72 %) podporuje hospodárske sankcie voči ruskej vláde, …

Viac ... »

Eurobarometer: S budúcnosťou Slovenska mimo EÚ nesúhlasí sedem z desiatich opýtaných

Vnímanie aktuálnej situácie na Slovensku ·         Obyvatelia Slovenska vnímajú aktuálnu situáciu v krajine negatívne. V čase prieskumu hodnotilo situáciu na Slovensku ako zlú (64 %) takmer dvakrát viac obyvateľov ako dobrú (34 %). ·         Negatívne vnímanie situácie sa od posledného prieskumu EB99 však znížilo (-10 percentuálnych bodov od jari 2023). Aktuálne problémy …

Viac ... »

Eurobarometer ukazuje, aké dôležité sú dobré životné podmienky zvierat pre Európanov

zvierata, kura, nosnice

Komisia už viac ako 40 rokov pracuje na zlepšovaní životných podmienok zvierat: postupne zlepšuje život zvierat a prijíma normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v rámci právnych predpisov, pričom tieto normy patria medzi najprísnejšie na svete. Výsledky prieskumu ukazujú, aká dôležitá je táto téma pre občanov v celej EÚ. …

Viac ... »

Európsky týždeň regiónov kladie dôraz na politiku súdržnosti a jej úlohu pri podpore regiónov

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira a predseda Výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro sa stretli na tlačovej konferencii, ktorou sa začína 21. Európsky týždeň regiónov a miest, aby zdôraznili kľúčovú úlohu, ktorú zohráva politika súdržnosti pri zmierňovaní účinkov energetickej krízy a poskytovaní pomoci tým, ktorí utekajú pred ruskou útočnou vojnou proti Ukrajine, ako aj …

Viac ... »

Eurobarometer: Väčšina občanov EÚ považuje podporu duševného zdravia za dôležitú

dusevne zdravie

Takmer 90 percent Európanov považuje podporu duševného zdravia za rovnako dôležitú ako podporu fyzického zdravia. Vyplýva to z nového prieskumu Eurobarometra o duševnom zdraví, ktorého výsledky zverejnila v pondelok Európska komisia. Prieskum zverejnený v predvečer Svetového dňa duševného zdravia tiež ukázal, že menej ako polovica respondentov si myslí, že ľudia …

Viac ... »

Eurobarometer: Európania digitalizáciu cestovných dokladov vnímajú pozitívne

pas

Väčšina Európanov sa domnieva, že digitalizácia cestovných dokladov je dôležitým krokom na urýchlenie postupov na hraniciach, zvýšenie bezpečnosti a uľahčenie cestovania. Vyplýva to z nového prieskumu Eurobarometra, ktorý v stredu zverejnila Európska komisia (EK), informuje spravodajca TASR. Eurobarometer o digitalizácii cestovných dokladov a uľahčení cestovania skúmal názory občanov EÚ o …

Viac ... »

Eurobarometer: Európania sú za riešenie energetickej krízy, presadzovanie udržateľnosti a podporu Ukrajiny

Z aktuálne uverejneného bleskového prieskumu Eurobarometra vyplýva, že Európania výrazne podporujú opatrenia prijaté v minulom roku na ochranu spotrebiteľov a podnikov pred kolísaním cien energií, ako aj opatrenia na podporu energetickej bezpečnosti a zelenej transformácie. Takisto sa potvrdzuje široký konsenzus medzi občanmi EÚ, pokiaľ ide o podporu priemyslu čistých technológií …

Viac ... »

Eurobarometer: sexuálne zneužívanie detí v online priestore je rozšírený problém

Európska komisia zverejnila výsledky nedávneho prieskumu Eurobarometra o ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním v online priestore, ktorý sa uskutočnil na prelome júna a júla 2023. Zo zistení vyplýva, že takmer tri štvrtiny Európanov (73 %) považuje sexuálne zneužívanie detí na internete za rozšírený problém. Občania EÚ si taktiež uvedomujú nárast nebezpečenstiev, ktoré na deti na internete číhajú. 92 …

Viac ... »

Eurobarometer: väčšina Európanov si myslí, že zelená transformácia by sa mala zrýchliť

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra považuje veľká väčšina Európanov (93 %) zmenu klímy za vážny svetový problém. Vyše polovica zastáva názor, že prechod na zelenú ekonomiku treba zrýchliť (58 %).  Zároveň 73 % Európanov súhlasí s tým, že náklady na odstránenie škôd spôsobených zmenou klímy sú oveľa vyššie než investície potrebné na zelenú transformáciu a tri štvrtiny (75 %) Európanov súhlasí s tým, že prijatie opatrení v oblasti klímy povedie k inováciám. …

Viac ... »

Eurobarometer: Obyvatelia krajín EÚ majú problém s finančnou gramotnosťou

peniaze- euro

V utorok zverejnené výsledky prieskumu Eurobarometra ukazujú, že len 18 percent občanov EÚ má vysokú úroveň finančnej gramotnosti, 64 percent strednú úroveň a zvyšných 18 percent nízku úroveň. Medzi členskými štátmi sú však veľké rozdiely. Len v štyroch štátoch má vyše štvrtina občanov vysoké skóre vo finančnej gramotnosti – v …

Viac ... »

Eurobarometer: Európania odmietajú korupciu; Slováci ju silno pociťujú

Výsledky júlového prieskumu Eurobarometra ukázali, že 64 percent Európanov si myslí, že korupcia je neprijateľná a že ju ako problém vníma až 82 percent Slovákov. Informuje o tom spravodajca TASR. Podľa prieskumu 72 percent Európanov (73 percent Slovákov) zastáva názor, že je neprijateľné dať dary a rôzne láskavosti v snahe získať …

Viac ... »

Eurobarometer: Európania podporujú energetickú politiku a reakciu EÚ na ruskú inváziu

EU, ludia

Z najnovšieho štandardného prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v júni 2023, vyplýva že občania EÚ naďalej drvivou väčšinou podporujú energetickú transformáciu a očakávajú rozsiahle investície do obnoviteľných zdrojov energie. Naďalej vo veľkej miere schvaľujú opatrenia, ktoré EÚ prijala na podporu Ukrajiny a ukrajinského ľudu. Takisto podporujú silnejšiu spoluprácu EÚ v oblasti obrany a zvýšené výdavky na obranu. Hoci inflácia naďalej …

Viac ... »

Prieskum: s členstvom Slovenska v EÚ súhlasí takmer sedem z desiatich Slovákov

Podľa prieskumu, ktorý zverejnilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, s členstvom Slovenska v EÚ súhlasí 67 % opýtaných. Naopak, skôr a vôbec nesúhlasí 31 % respondentov.  Viac ako tretina (37 %) opýtaných Slovákov dnes pripúšťa, že by Slovensko v budúcnosti mohlo alebo malo vystúpiť z EÚ. Na druhej strane, za zotrvanie v EÚ je skoro šesť z desiatich opýtaných (58 %). Za najväčšie …

Viac ... »

Národný prieskum Eurobarometra: väčšina Slovákov nechce budúcnosť krajiny mimo EÚ

ludia

Poznáme výsledky najnovšieho štandardného Eurobarometra 98, ktorý sa zameral na prieskum verejnej mienky na Slovensku vo vzťahu k Európskej únii. Z prieskumu vyplýva, že aktuálnu situáciu na Slovensku vníma negatívne osem z desiatich obyvateľov krajiny (79 %). Ľudia na Slovensku sú v tomto ohľade pesimistickejší v porovnaní s obyvateľmi EÚ krajín, s ktorými Slovensko …

Viac ... »

Vladimír Bilčík o najnovšom prieskume Eurobarometer: Slovenská spoločnosť je vo vnímaní európskej politiky rozdelená

bilcik

BRATISLAVA / Najväčšie obavy vzbudzuje medzi respondentmi v EÚ (93%) aj SR (95%) rast životných nákladov. Chudoby a sociálneho vylúčenia sa obáva 82% opýtaných v EÚ a 84% v SR, viac Slovákov (85%) sa však bojí rozšírenia vojny na Ukrajine do iných krajín (81% v EÚ). Séria kríz zvýšila podporu …

Viac ... »

Eurobarometer: Občanov znepokojujú životné náklady, očakávajú ďalšie opatrenia

eurobarometer

BRATISLAVA / Najväčšie obavy vzbudzuje medzi respondentmi v EÚ (93%) aj SR (95%) rast životných nákladov. Chudoby a sociálneho vylúčenia sa obáva 82% opýtaných v EÚ a 84% v SR, viac Slovákov (85%) sa však bojí rozšírenia vojny na Ukrajine do iných krajín (81% v EÚ). Séria kríz zvýšila podporu …

Viac ... »

Občanov EÚ znepokojuje rast životných nákladov, boja sa aj rozšírenia vojny

EU, ludia

Rastúce životné náklady sú aktuálne najnaliehavejším problémom pre 93% opýtaných v celej EÚ a 95% na Slovensku. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometer, ktorého kompletné výsledky zverejnil vo štvrtok Európsky parlament. Podpora Únie je medzi respondentmi z celej EÚ aj zo Slovenska relatívne stabilná. Občania však očakávajú ďalšie kroky na …

Viac ... »

Prieskum: Európania prejavujú neotrasiteľnú podporu reakcii EÚ na energetickú krízu

Z nového prieskumu Eurobarometra, ktorý bol zverejnený v pondelok, vyplýva, že veľká väčšina občanov EÚ hodnotí nedávne opatrenia EÚ na riešenie energetickej krízy pozitívne. Viac ako 8 z desiatich občanov EÚ (82 %) súhlasí s tým, že EÚ by mala pokračovať v prijímaní opatrení na zníženie svojej závislosti od ruských …

Viac ... »
Consent choices