Rachida Dati
Rachida Dati. PHOTO: © European Union 2015 - Source : EP.

Rozhovor: Rachida Dati o prevencii radikalizácie

K teroristickým organizáciám bojujúcim v Iraku a Sýrii sa podľa všetkých odhadov pripojilo už okolo 5000 Európanov, čo pre členské štáty predstavuje čoraz väčší problém. Výbor pre občianske slobody prijal v pondelok 19. októbra správu o prevencii radikalizácie a náboru Európanov teroristickými organizáciami. Zaujímalo nás, prečo je tento problém potrebné riešiť na celoeurópskej úrovni a preto sme oslovili spravodajkyňu Rachidu Dati (EĽS, Francúzsko).

Boj proti terorizmu majú vo svojej kompetencii členské štáty. Prečo dnes potrebujeme európsky prístup?

Počas posledných dvoch rokov sme boli vo viacerých krajinách svedkami teroristických útokov, ktoré mali na svedomí zradikalizovaní európski občania. V týchto i v iných krajinách dnes existujú ohniská radikálov. A nezabúdajme, že v Schengenskom priestore sa môžu občania EÚ voľne pohybovať.

Stojíme pred hrozbou, ktorá sa týka nás všetkých, a práve preto reakcia na ňu musí byť celoeurópska. To však neznamená, že by sme tu členským štátom chceli vziať ich kompetencie, potrebujeme len viac koordinácie a lepšiu spoluprácu.

Vo vašej správe sa hovorí viac o prevencii radikalizácie ako o jej trestaní. Aké konkrétne opatrenia navrhujete?

Naše politiky počas dlhej doby len reagovali na konkrétne udalosti. Potrebujeme však pracovať i proaktívne – pretláčať na internete naše argumenty, donucovať internetových gigantov, aby pod hrozbou trestného stíhania vymazali ilegálny obsah, izolovať vo väzniciach zradikalizovaných trestancov, rozvíjať dialóg s rozličnými náboženskými komunitami, predchádzať radikalizácii prostredníctvom výchovy, bojovať proti financovaniu terorizmu a v záujme toho vyžadovať i lepšiu transparentnosť vonkajších finančných tokov.

Viac..  Jozef Mihál: V slovenskom parlamente zažívame hádky, v EP neviete rozoznať opozíciu a koalíciu

Vo vašej správe sa uvádza, že jedným z faktorov napomáhajúcich radikalizácii je i internet. Vieme, že na webe bolo zozbieraných už mnoho osobných údajov. Potrebujeme ísť ďalej?

Nejde ani tak o to, aby sme tu prijali nové opatrenia ako to o, aby sme správne aplikovali tie, ktoré už existujú a hlavne aby sme si vymieňali informácie v našimi európskymi partnermi.

Hlavným problémom internetu je to, že umožňuje zverejňovanie a zdieľanie ilegálneho obsahu. Internetoví giganti by tu mali na seba prebrať svoju zodpovednosť. V prípade ak nebudú chcieť spolupracovať, navrhujem, aby boli trestne stíhaní.

O ram

Odporúčame pozrieť

EK prijíma opatrenia na ochranu pred rizikom radikalizácie a náboru extrémistov na internete

Európska komisia (EK) sa dnes rozhodla zaslať výzvu 22 členským štátom, pretože nesplnili niektoré povinnosti …

Consent choices