Stop extrémizmu. PHOTO: © European Union 2019 - Source : EP

EK prijíma opatrenia na ochranu pred rizikom radikalizácie a náboru extrémistov na internete

Európska komisia (EK) sa dnes rozhodla zaslať výzvu 22 členským štátom, pretože nesplnili niektoré povinnosti vyplývajúce z nariadenia o šírení teroristického obsahu online, ako napríklad neurčili orgán alebo orgány zodpovedné za vydávanie príkazov na odstránenie obsahu a neinformovali o nich Komisiu, neurčili verejné kontaktné miesto a nestanovili pravidlá a opatrenia týkajúce sa sankcií v prípade nedodržania právnych povinností. EK o tom informuje prostredníctvom svojej webstránky.

Výzvu adresovali Belgicku, Bulharsku, Česku, Dánsku, Estónsku, Írsku, Grécku, Španielsku, Taliansku, Cypru, Lotyšsku, Litve, Luxembursku, Malte, Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Fínsku a Švédsku.

Pokračujúca prítomnosť teroristického obsahu na internete je vážnym rizikom pre občanov i celú spoločnosť. Teroristi zneužívajú internet na šírenie informácií, ktorými zastrašujú verejnosť, radikalizujú a získavajú osoby ochotné pridať sa na ich stranu a uľahčujú páchanie teroristických útokov. „Nedávne teroristické útoky na území EÚ, ako bol útok v Bratislave 12. októbra 2022, jasne ukazujú, akú rolu pri plánovaní a páchaní takých útokov hrá teroristický obsah online,“ upozorňuje Komisia v tlačovej správe.

Viac..  Sikorski: Poľsko ukončuje "studenú vojnu" s inštitúciami EÚ

Dotknuté štáty majú teraz dva mesiace na to, aby reagovali a nedostatky, na ktoré Komisia upozornila, odstránili. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže sa rozhodnúť vydať odôvodnené stanovisko.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

klus

M. Klus: Extrémisti na Slovensku aj v čase pandémie rozsievajú nenávisť a polarizujú spoločnosť

„Od začiatku pandémie COVID-19 sme svedkami nárastu nenávistných prejavov a dezinformácií v informačnom priestore. Alarmujúce je, …

Consent choices