Poslanci vyzývajú členské štáty na spoluprácu v boji proti radikalizácii a extrémizmu na internete

Nelegálny obsah propagujúci násilný extrémizmus na internete by mal byť okamžite vymazávaný, avšak v súlade so základnými právami a slobodou prejavu, hovoria poslanci Výboru pre občianske slobody v nezáväznom uznesení schválenom v pondelok. Poslanci v dokumente takisto navrhujú ako zabrániť náboru občanov EÚ za „zahraničných bojovníkov“ a vyzývajú členské štáty EÚ, aby zintenzívnili spoluprácu na zastavenie takýchto aktivít.

 V nezáväznej správe poslankyne Rachidy Dati (EPP, FR) poslanci odporúčajú spoločnú, komplexnú európsku stratégiu zameranú na prevenciu radikalizácie a náboru občanov EÚ teroristickými organizáciami. Navrhovaná stratégia by mala spájať aspekty zahraničnej a sociálnej politiky, oblasti vzdelávania, vymožiteľnosti práva a spravodlivosti, s dôrazom skôr na preventívne opatrenia a rešpektovanie základných práv.

Predpokladá sa, že k teroristickým organizáciám Islamský štát,  Jahbat al-Nusra, či ďalším, operujúcim predovšetkým v krajinách Blízkeho východu a severnej Afriky, sa už pridalo približne 5000 občanov EÚ.

Definícia pojmu „ zahraničný bojovník“

Poslanci zdôrazňujú, že je potrebné definovať pojem  „ zahraniční bojovníci“, aby proti nim bolo možné začať trestné konanie. Zároveň vyzývajú členské štáty, aby sa podelili o skúsenosti s kontrolou príchodu a odchodu  takýchto osôb, zmrazením ich účtov a prevenciou ich účasti na teroristických aktivitách v tretích krajinách.

V správe sa uvádza, že orgány v členských štátoch EÚ by mali byť oprávnené  na požiadanie sudcu skonfiškovať cestovný pas, aby držiteľovi zabránili vstúpiť do teroristickej organizácie. Ak to bude možné, EÚ by mala tiež úzko spolupracovať s tretími krajinami  na identifikácii osôb, ktoré odchádzajú s cieľom bojovať v teroristickej organizácii, alebo sa do domovskej krajiny následne vracajú.

Takéto opatrenia musia byť sprevádzané proaktívnou, deradikalizačnou a inkluzívnou politikou, uvádzajú poslanci EP. Výbor považuje za rozhodujúce vytvorenie mechanizmu podpory pre členov rodiny a priateľov, ktorí zaregistrujú zmeny v správaní ich príbuzného, naznačujúce, že podľahol vplyvu radikálnej teroristickej organizácie a plánuje do nej vstúpiť. Členské štáty by mali preto zvážiť možnosť zriadenia horúcich liniek.

Posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi

Poslanci výboru zdôrazňujú potrebu posilnenia spolupráce v oblasti výmeny informácií medzi orgánmi členských štátov zodpovednými za vymožiteľnosť práva, agentúrami EÚ ako  Europol (policajná spolupráca), Eurojust (spolupráca v oblasti súdnictva) a Cepol (policajný tréning), ako aj lepšie využitie nástrojov Schengenského informačného systému. Lepšie informovanie na európskej úrovni o kriminálnych záznamoch o podozrivých z terorizmu by zrýchlilo ich odhalenie a uľahčilo monitorovanie v prípade ich vycestovania a vstupu do EÚ.

Poslanci  vyzývajú k nastaveniu dohôd o spolupráci s tretími krajinami v oblasti súdnictva a vymožiteľnosti práva za účelom získavania dôkazov v týchto krajinách v plnom súlade s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach.

Prevencia radikalizácie a náboru členov teroristických organizácií na internete

Internet a sociálne siete sú „významnými platformami“ pre šírenie radikalizmu a fundamentalizmu a umožňujú  rýchlu globálnu distribúciu nenávistných správ a šírenie pochvalných správ o terorizme, tvrdia poslanci.

Internetové spoločnosti a poskytovatelia služieb majú právnu zodpovednosť spolupracovať s orgánmi členských štátov a vymazávať akýkoľvek nelegálny obsah, ktorý šíri násilný extrémizmus. Takáto spolupráca musí byť rýchla, ale zároveň v súlade so zákonmi a základnými právami, vrátane slobody prejavu, dodávajú poslanci.

Členské štáty by mali zvážiť možnosť právne zasiahnuť( vrátane možnosti trestného stíhania) proti internetovým spoločnostiam, ktoré sa odmietnu podriadiť žiadosti na vymazanie nelegálnych príspevkov. V prípade, že spoločnosť odmietne spolupracovať a umožní tak šírenie nelegálneho obsahu, malo by byť jej  konanie posudzované ako trestný čin spoluviny , rovnocenný trestnému úmyslu, tvrdí výbor.

Poslanci EP sa zasadzujú za zavedenie opatrení, ktoré umožnia užívateľom internetu označiť nelegálny obsah kolujúci na internete a sociálnych sieťach. Všetky členské štáty by mali vytvoriť špeciálne jednotky, ktoré by mali za úlohu označovať takýto nelegálny obsah. Poskytovatelia internetových služieb by mali taktiež spolupracovať s členskými štátmi a občianskou spoločnosťou na šírení vyhlásení zameraných proti prejavom nenávisti radikalizácii na internete.

Ďalšie kroky

O návrhu správy o prevencii radikalizácie sa bude hlasovať na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu (23. – 26.  novembra).

Výbor pre občianske slobody schválil nezáväznú rezolúciu 41 hlasmi ku 7.  Zdržalo sa 6 poslancov.

O ram

Odporúčame pozrieť

Nemecký prezident Steinmeier: Ideály EÚ musíme chrániť pred extrémizmom

Nasledujúca generácia predstaviteľov Európskej únie musí chrániť slobodu a demokraciu, teda ideály EÚ, uviedol nemecký …

Consent choices