Postoj Ecofinu je premárnenou príležitosťou, tvrdia poslanci

Dohoda Rady na znení smernice, ktorá má umožniť automatickú výmenu informácií o vnútroštátnych rozhodnutiach ohľadom daňového zaťaženia nadnárodných spoločností, je premárnenou príležitosťou výrazne pokročiť v boji proti agresívnemu daňovému plánovaniu a nespravodlivej daňovej konkurencii. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Kompromisný text podľa poslancov neprimerane obmedzuje rámec smernice a okliešťuje právomoci Európskej komisie presadzovať jej ustanovenia.

 Dohoda, ku ktorej 6. októbra dospela Rada (ministrov) pre hospodárske a finančné záležitosti, známa tiež ako Ecofin, podľa poslancov oslabila pôvodný legislatívny návrh z dielne Európskej komisie zameraný na posilnenie transparentnosti a výmenu informácií. Stalo sa tak predtým, ako sa k návrhu ohľadom záväzných daňových stanovísk vyjadril dňa 13. októbra Výbor EP pre hospodárske a menové veci.

Sklamanie v radoch poslancov

Parlamentný spravodajca, poslanec Markus Ferber (EPP, DE), v reakcii na dohodu Rady Ecofin uviedol: „Pokiaľ je toto konečný text [smernice], členské štáty premárnili obrovskú príležitosť zaviesť do zdaňovania viac transparentnosti. Národné rozpočty budú aj naďalej pod tlakom. Potrebujeme celoúnijný systematický a povinný postup. V tejto chvíli si daňové orgány členských štátov neuvedomujú, že rozhodnutia iných členských štátov [týkajúce sa zdaňovania nadnárodných spoločností] podkopávajú ich vlastné daňové základy. Daňové orgány by mali mať povinnosť vymieňať si informácie o daňových rozhodnutiach a mali by ich sprístupniť centrálnej databáze Európskej komisie.“

Európsky parlament schválil svoje stanovisko k návrhu smernice o automatickej výmene informácií o vnútroštátnych daňových rozhodnutiach pomerom hlasov 572 (za): 90 (proti): 30 (zdržalo sa hlasovania).

Návrhy poslancov v porovnaní s dohodou Ecofinu

 

  • Obmedzená pôsobnosť smernice – podľa poslancov by sa mala smernica vzťahovať na všetky rozhodnutia v súvislosti so zdaňovaním nadnárodných spoločností, a nie iba na cezhraničné záväzné daňové stanoviská a predbežné cenové dohody, ktoré presadzujú členské štáty, nakoľko aj vnútroštátne rozhodnutia môžu mať nadnárodný účinok.

 

  • Obmedzenie právomocí EK – Ministri financií presadili, aby Európska komisia explicitne nesmela so získanými informáciami robiť nič iné, ako kontrolovať riadne uplatňovanie danej smernice. Prístup Komisie k poskytnutým údajom bude zároveň značne obmedzený.

 

  • Bez spätnej účinnosti – Ecofin dospel k dohode, na základe ktorej sa smernica bude vzťahovať iba na daňové rozhodnutia, ktoré boli vydané, zmenené alebo obnovené po 31. decembri 2016, s istými výnimkami pre rozhodnutia vydané, zmenené alebo obnovené v rokoch 2012 – 2016.
Viac..  Michel pripomenul Orbánovi, že EÚ už má asociačnú dohodu s Ukrajinou

 

Fiat a Starbucks sú dôkazom potreby prehlbovania transparentnosti

Parlamentný spravodajca Markus Ferber sa vyjadril aj k rozhodnutiam Európskej komisie z 21. októbra o štátnej pomoci v súvislosti s daňovými rozhodnutiami Luxemburska (Fiat Finance) a Holandska (Starbucks). „Daňové rozhodnutia sú aj o konkurencii. Práve preto musí mať Komisia oprávnenie na prístup a využívanie údajov – aby mohla vyšetrovať daňové úniky a dampingové praktiky a aby mohla posúdiť ich súlad s pravidlami poskytovania štátnej pomoci. Prečo členské štáty jednoznačne zamedzujú Komisii prístup k týmto údajom? Skrývajú niečo? Verdikty Komisie ohľadom štátnej pomoci pre Starbucks a Fiat Finance ukazujú, že by mala byť schopná plniť si svoju úlohu,“ vyhlásil.

Reakcie slovenských poslancov

„Odsudzujem daňové podvody a zhon za mamonou nekalými daňovými praktikami. Ale boj proti podvodom nesmie byť zámienkou na neoprávnené zasahovanie EÚ do daňovej politiky Slovenska. To je otázka subsidiarity. Každá krajina musí mať možnosť si sama určovať podmienky pre zahraničných investorov,“ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Férová hospodárska súťaž nie je možná bez transparentných informácií o daňovom zaťažení. Komisia, ako neutrálny orgán, by mala mať právo zasiahnuť v prípade podozrení zo zvýhodňovania jedného investora pred druhým. Zároveň je potrebné zachovať princíp daňovej suverenity na národnej úrovni,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Návrh smernice by mal byť po dnešnom prijatí stanoviska EP schválený na najbližšom zasadnutí Rady Ecofin. Nové pravidlá by mali byť účinné od 1. januára 2017. Kým sa tak stane, v platnosti ostanú všetky existujúce povinnosti v oblasti výmeny informácií medzi členskými štátmi.

O ram

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices