Balíky cestovných služieb: Poslanci schválili nové pravidlá pre digitálny vek

Cestujúci, ktorí si balíky cestovných služieb – pozostávajúce napríklad z letenky, hotelovej rezervácie a prenájmu automobilu – zakúpia online prostredníctvom jednej alebo viacerých prepojených webových stránok, budú mať rovnakú ochranu ako tí, ktorí si dovolenky kupujú v tradičných cestovných kanceláriách. Vyplýva to z textu smernice, ktorý v utorok schválil Európsky parlament. Poslanci pre cestujúcich presadili viac možností odstúpiť od zmluvy a prístup ku kontaktným údajom pre prípad núdze.

 „Z dôvodu zmien na trhu cestovného ruchu a rastúceho trendu smerom k online rezerváciám je nevyhnutné zmodernizovať a prispôsobiť starú smernicu, ktorá je v platnosti od roku 1990,“ uviedla spravodajkyňa Birgit Collin-Langen (EPP, DE).

„Revízia tejto právnej normy celkovo posilňuje práva cestujúcich v Európe. Nové pravidlá sa odteraz vzťahujú aj na nové rezervačné modely a cestujúci budú komplexne informovaní o svojich právach. Podarilo sa nám tiež zohľadniť hospodárske záujmy sektora [cestovného ruchu] – operátorov, cestovných agentúr či hotelov,“ dodala poslankyňa Collin-Langen.

Lepšia ochrana cestujúcich

Nové pravidlá sa budú vzťahovať na dva typy zmlúv: balíky služieb (vopred vyskladané obchodníkom alebo ním skombinované na základe požiadaviek cestujúceho) a nový spôsob rezervácie zájazdov – tzv. spojené cestovné služby, pri ktorých má zákazník možnosť po zakúpení jedného produktu, napríklad letenky, zarezervovať si ďalšie, napríklad ubytovanie v hoteli alebo prenájom automobilu, prostredníctvom odkazu na webovej stránke prvého obchodníka.

Parlamentu sa v procese vyjednávania o texte finálnej smernice s ministrami členských štátov podarilo presadiť, aby do kategórie balíkov služieb spadali aj tie služby, ktoré si zákazník zakúpil od rôznych predajcov s prepojenými webovými stránkami (zakliknutím odkazu na webovej stránke prvého z nich a presmerovaním na stránku druhého obchodníka – tzv. predaj kliknutím). Podmienkou však je, aby v procese rezervácie došlo k transferu údajov klienta – vrátane mena, platobných údajov a e-mailovej adresy – od prvého k druhému predajcovi a aby k zakúpeniu druhej služby došlo v rámci 24 hodín po potvrdení rezervácie prvého produktu.

Jasnejšie informácie a viac práv pre cestujúcich

Organizátor zájazdu alebo predajca služieb bude na základe nových pravidiel povinný cestujúceho pred uzavretím zmluvy informovať o tom, že sa chystá zakúpiť si balík cestovných služieb a vysvetliť mu všetky s tým spojené práva. Zároveň mu bude musieť poskytnúť úplné informácie o danej službe alebo zájazde, vrátane kontaktných údajov pre prípad núdze.

Viac..  Ivan Štefanec: Boj za slobodu neskončil

Pred uzavretím zmluvy budú klienti na naliehanie poslancov informovaní aspoň o približnom čase nástupu na cestu a návratu z nej, a to aj v prípade, že si danú službu rezervujú s výrazným časovým predstihom. Cestujúcim by tiež pred uskutočnením rezervácie mali byť poskytnuté informácie o všetkých dodatočných poplatkoch a nákladoch, ktoré budú musieť znášať.

Parlamentu sa tiež podarilo presadiť právo cestujúcich zrušiť rezerváciu služieb bez storno poplatku v prípade, že cena balíka vzrastie o viac ako 8%. Komisiou predložený návrh smernice počítal s touto možnosťou pri zdražení o viac ako 10%. Klienti budú môcť odstúpiť od zmluvy bez akejkoľvek pokuty aj v prípade, že v mieste destinácie dôjde k neodvrátiteľným a mimoriadnym okolnostiam, napríklad k prírodnej katastrofe alebo k teroristickému útoku.

Reakcie slovenských poslancov

„Reagujeme na rozmach digitálneho podnikania a s tým spojené nové druhy služieb. Zákazníci už nebudú diskriminovaní na základe toho, či si službu objednajú bežnou cestou alebo prostredníctvom internetu. Vnímam to ako dôležitý krok k dokončeniu jednotného trhu,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Na dovolenku síce nechodíme každý deň, ale práve preto a o to viac je dôležité, aby všetko prebehlo hladko a ľudia neboli pri nakupovaní balíkov služieb cez internet uvádzaní do omylu. Nové znenie smernice zabezpečí, že dovolenkári budú lepšie informovaní o konečnej cene zájazdu a o presných odletových časoch,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Ďalší postup

Hlasovanie Európskeho parlamentu ukončilo proces schvaľovania predmetnej legislatívy. Členské štáty majú momentálne dva roky na transpozíciu nových pravidiel do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. V priebehu ďalších šiestich mesiacov nadobudnú schválené ustanovenia účinnosť.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices