Európsky parlament schválil jednoduchšiu autorizáciu nových potravín

Európsky parlament v stredu pomerom hlasov 359 (za): 202 (proti): 127 (zdržalo sa hlasovania) schválil novelu nariadenia o takzvaných nových potravinách, ktorá by mala urýchliť a zjednodušiť proces ich schvaľovania. Na konečnom znení nových pravidiel sa však poslanci musia dohodnúť s Radou (ministrov) EÚ.

 V súčasnosti platná právna úprava pochádza ešte z roku 1997, vedecký a technologický pokrok si však vyžiadal jej zmenu.

Čo sú nové potraviny?

Za nové sa označujú akékoľvek potraviny, ktoré pred 15. májom 1997 neboli v EÚ vo významnej miere využívané na ľudskú spotrebu. Poslanci túto definíciu rozšírili tak, aby okrem iného zahŕňala aj potraviny s modifikovanou molekulárnou štruktúrou, potraviny vyrobené z mikroorganizmov, húb alebo rias, potraviny získané z bunkových alebo tkanivových kultúr a potraviny vyrobené z hmyzu.

Pojmom nové sa teda označujú inovatívne potraviny, ktoré boli vyrobené s použitím nových technológií alebo výrobných postupov. Patria sem však i potraviny, ktoré sa tradične konzumujú v tretích krajinách.

V čom spočíva novelizácia súčasnej legislatívy?

Na základe poslancami schválených pravidiel budú nové potraviny podliehať hodnoteniu z hľadiska ich bezpečnosti a následnej autorizácii na úrovni EÚ. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) posúdi každú potravinu, ktorá by mohla mať negatívny dopad na zdravie ľudí.

Poslanci trvajú na tom, aby sa nové nariadenie vzťahovalo aj na potraviny vyrobené z klonovaných zvierat, a to až do momentu schválenia samostatnej legislatívy o klonovaní. Parlament tiež presadzuje novú definíciu nanomateriálov a obmedzenie testov na zvieratách.

Viac..  Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

Reakcie slovenských poslancov

„Pri zrýchlenom schvaľovaní nových potravín by mali byť zachované všetky zdravotné štandardy. Nemôžeme spraviť z obyvateľov EÚ pokusných králikov. Myslím si, že pre nás by bolo lepšie prinavrátiť sa k tradičným slovenským potravinám ako je cícer, pšeno či jačmenné krúpy a tiež chovať doma králiky, sliepky a prasce,“ uviedol Branislav Škripek (ECR, SK).

„Zavádzanie nových druhov potravín na európsky trh je prípustné len vtedy, ak bude bezpodmienečne zaistená ich bezpečnosť a spotrebiteľ bude dostatočne informovaný o ich presnom pôvode a zložení,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Má zmysel podporovať návrhy, ktoré na jednej strane zjednodušujú existujúce postupy a na druhej strane zároveň prispievajú k väčšej transparentnosti. Nové nariadenie tieto kritéria spĺňa: uľahčí obchod s novými potravinami a prispeje k ochrane spotrebiteľov,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Ďalší postup

Nové nariadenie môže vstúpiť do platnosti až po jeho odsúhlasení oboma zákonodarcami, teda Európskym parlamentom a Radou (ministrov) EÚ. V prípade, že Rada pozmení poslancami schválený text, obe inštitúcie budú musieť začať rokovania na finálnom znení nových pravidiel.

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices