Prezident KOZ SR Jozef Kollár sa stal viceprezidentom Európskej odborovej konfederácie so sídlom v Bruseli

Prezident KOZ SR Jozef Kollár sa na minulotýždňovom Výkonnom výbore EOK stal viceprezidentom Európskej odborovej konfederácie (EOK/ETUC). Slovenská odborová centrála bude mať takto možnosť vo väčšej miere ovplyvňovať dianie na európskej úrovni prostredníctvom EOK, čo využije aj počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v druhom polroku 2016.

Európska odborová konfederácia vystupuje ako predstaviteľ zamestnancov voči zväzom zamestnávateľov a orgánom Európskej únie. KOZ SR sa stala právoplatným riadnym členom tejto európskej odborovej centrály 1. januára 1996. Akt prijatia konfederácie do EOK je o to významnejší, že o takmer desaťročie predstihol vstup našich vládnych štruktúr do EÚ v roku 2004.

Dôležitou agendou, ktorá zaznieva, ako na slovenskej úrovni, tak aj na európskej, je otázka minimálneho príjmu a minimálnej mzdy. „Jednou z hlavných tém je aj európska minimálna mzda, ktorá patrí medzi priority európskej odborovej centrály. Do jej Akčného programu sa ju podarilo presadiť práve slovenskej odborovej konfederácii. EOK chce vytvoriť tlak na úniu, aby sa dodržiavali spoločné pravidlá pre minimálny príjem. Návrh podporuje aj Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky,“ objasňuje prezident KOZ SR a viceprezident EOK Jozef Kollár. „Minimálna mzda v jednotlivých štátoch by mala byť povinná. Je na diskusiu, či by mala byť jej výška stanovená priamo v eurách, alebo či to bude výška, ktorá sa bude odvíjať percentuálne od priemernej mzdy v danom členskom štáte. Je to ochrana proti sociálnemu dumpingu, je to ochrana proti chudobe v celoeurópskom meradle,“ uviedol J. Kollár.

Viac..  Martin Hojsík: Horúčavy môžu podľa novej štúdie do roku 2050 zabíjať až päťkrát viac ľudí

V súčasnosti je prezident KOZ SR Jozef Kollár členom Riadiaceho výboru EOK a Výkonného výboru EOK. Aktivity a členstvo v EOK mali a majú pre KOZ SR kľúčový význam v príprave na postupné zapájanie sa do európskeho sociálneho dialógu.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

praca

EÚ: Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sú stále výrazné, upozorňujú odbory

Podľa štúdie Európskej konfederácie odborových zväzov (EOK) sú ženy v Európe, ktoré vykonávajú práce vyžadujúce …

Consent choices