žitňanská
Jana Žitňanská, europoslankyňa. PHOTO: European Parliament 2015.

Jana Žitňanská: Na Slovensku je enormný počet nezamestnaných na jedného úradníka

Nezamestnanosť je komplexný problém, ktorý trápi celú EÚ. Na pôde europarlamentu sa preto často otvárajú rozpravy, v ktorých poslanci hľadajú spôsob, ako nezamestnaným pomôcť. Europoslankyňa Jana Žitňanská sa chce zamerať najmä na dlhodobo nezamestnaných.

Je problém nezamestnanosti rovnaký vo všetkých členských krajinách?

Téma nezamestnanosti rezonuje na pôde parlamentu ako komplexný problém celej Európy. V tom, v čom sa konkrétne členské štáty líšia je podiel nezamestnaných ľudí – či sú to mladí nezamestnaní, alebo ženy, muži. To, čím sa zaoberáme v súčasnosti je ako pomôcť ľuďom, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré sú takto najviac postihnuté. Vieme, že pri akomkoľvek človeku, ktorý je dlhšie bez práce, sa o to ťažšie a dlhšie vracia do pracovného procesu. Stráca návyky, prax, zamestnávatelia majú o neho menší záujem, stráca tiež záujem odcestovať do zahraničia.

Aké riešenia si v tejto problematike viete predstaviť?

Naše odporúčanie je, aby pomoc v týchto prípadoch bola čo najkonkrétnejšia. Aby zamestnanci na úradoch práce dokázali ponúknuť osobné poradenstvo sústredené priamo na konkrétneho žiadateľa. Vo svojom vystúpení v EP aj počas doskusie na výbore som upozorňovala som na to, že na Slovensku je enormný počet nezamestnaných, ktorí pripadajú na jedného úradníka. Preto musíme personálne posilniť tieto úrady a zabezpečiť im aj nadobudnutie potrebných zručností. Lebo v dnešnej situácii úrady vedia len veľmi ťažko zabezpečiť adresné poradenstvo. Také, ktoré by išlo do hĺbky a nebolo len vykázané len na papieri.

Môže toto odporúčanie výrazne pomôcť poklesu dlhodobej nezamestnanosti?

Samozrejme, že toto jedno odporúčanie nie je to, čo nás zachráni a všetci ľudia budú zrazu zamestnaní. Je to beh na dlhú trať. Čo sa však skutočne osvedčuje v praxi je práca mimovládnych organizácií a komunitných centier, ktoré najlepšie vedia, ako pomôcť v teréne. Poznajú sociálne prostredie a pozadie tých ľudí. Vedia, ako sú na tom ich rodiny, či sú tam exekúcie, zdravotne postihnutí členovia domácností. Vedia akí sú samotní dlhodobo nezamestnaní, a teda vedia im aj lepšie pomôcť pri návrate na trh práce.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Štát v prípade migrantov opäť zlyháva

Nie je potrebné riešiť tento problém v zárodku?

Určite áno. Ale dnes sa musíme vysporiadať s tými tisíckami ľudí, ktorí sú bez práce dlhšie ako jeden rok. A teda musíme zmeniť celý systém poradenstva, aby bol adresnejší. Chceme dostať viac ľudí do terénu. Aby boli posudky vypracované čo najprecíznejšie, aby každý nezamestnaný dostal šancu. Zároveň je mi jasné, že v regiónoch, kde je miera nezamestnanosti enormná, aj najlepší úmysel, najväčšia snaha a pomoc nemusí viesť k úspechu. Štát ale na druhej strane môže daňovými úľavami podporiť miestnych podnikateľov, aby vznikali nové pracovné miesta. Viac ako na veľkých zahraničných investorov sa v hladových dolinách musíme spoľahnúť na nasich zamestnávateľov a živnostníkov, a teda ich čo najmenej zaťažovať nezmyselnou administratívou a vysokými daňami a odvodmi.

Zamestnanosť ale ide ruka v ruke aj so vzdelaním..

Ľudia sa sťahujú do väčších miest na Slovensku za prácou, aj keď oproti západným štátom ľudia menej využívajú túto možnosť. Je kľúčové, aby mladí ľudia dostávali dobré vzdelanie, aby dokázali byť nielen dobrými zamestnancami ale aj zamestnávateľmi. Podporujeme vyučovanie predmetov, ktoré sa týkajú podnikateľských zručností. Nedávno sme odovzdávali cenu za podnikateľské zručnosti a to je tiež jeden zo spôsobov ako motivovať mladých ľudí.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedala europoslankyňa Jana Žitňanská.

O bed

Odporúčame pozrieť

Miera nezamestnanosti v EÚ aj v eurozóne zostala v júni stabilná

Miera nezamestnanosti v eurozóne po úprave o sezónne vplyvy zostala v júni 2023 v porovnaní …

Consent choices