Česko a ďalších päť štátov neprijalo ozdravné opatrenia. Komisia ich povedie k súdu

Európska komisia sa rozhodla podať žalobu na Európsky súdny dvor kvôli tomu, že Česko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko,Rumunsko a Švédsko nezaviedli ozdravné predpisy. Tie sa týkali predovšetkým riešenia bankových kríz v štátoch.

Smernica, ktorá tieto ozdravné opatrenia zahŕňala je hlavným prvkom regulačného rámca zavedeného Úniou ako reakciu na finančnú krízu. Cieľom smernice je zabezpečiť spoľahlivejšie fungovanie finančného sektoru, ktoré povedie nielen k získaniu dôvery, ale aj k znovunastoleniu harmónie. Pravidlá, ktoré mali štáty zaviesť, mali pomôcť pri zmierňovaní dopadov krízy. Tie mohli často viesť až k bankrotu bánk či podnikov.

Princíp reštrukturalizácie navrhnutý Úniou je výhodný kvôli tomu, že daňoví poplatníci nemusia platiť ochranu finančnej stability za banky. Tú musia zaplatiť akcionári a veritelia bánk prostredníctvom rekapitalizácie z vnútorných zdrojov.

Pravidlá mali byť v členských štátoch zavedené do 31. decembra 2014. Jedenásť štátov, ktoré tak neurobili, dostali od Komisie v máji 2015 požiadavku dodatočne tieto predpisy zaviesť. Spomínaných šesť členských štátov však túto požiadavku nesplnilo, a preto čelia žalobe.

Viac..  De Guindos: Inflácia v eurozóne sa môže dočasne zrýchliť

Verdikt súdu rozhodne, či budú následkom žaloby denné penále, počítané do doby, kedy konkrétny štát plne zavedie tieto pravidlá. Budú pri tom zohľadnené platobné schopnosti, trvanie a závažnosť porušenia povinnosti každého štátu zvlášť. Existuje tiež možnosť, že štáty svoju povinnosť urýchlene splnia a Komisia tak žalobu stiahne.

O vik

Odporúčame pozrieť

Česko predĺži kontroly na hraniciach so SR o ďalších 20 dní

Česko predĺži dočasné náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 20 dní, platiť tak …

Consent choices