vitásková
Alena Vitásková, predsedníčka českého Energetického regulačného úradu. PHOTO: CEEC.

Vitásková: Európska energetika potrebuje vyššiu harmonizáciu

V dňoch 22. – 24. novembra sa v bratislavskom DoubleTree by Hilton uskutoční už 9. ročník Stredoeurópskej energetickej konferencie (CEEC 2015). Konferencia je prestížnou medzinárodnou platformou pre pravidelnú diskusiu vedúcich predstaviteľov energetického sektora o kľúčových otázkach energetickej politiky a bezpečnosti krajín strednej Európy v kontexte energetickej politiky EÚ.

Jednou z otázok, ktorými sa tento rok konferencia bude zaoberať, je potreba ďalšej harmonizácie regulačných politík jednotlivých krajín EÚ. Na otázky odpovedala Alena Vitásková, predsedníčka českého Energetického regulačného úradu.

Aké výzvy čakajú na energetické politiky členských krajín EÚ?

Európska energetika prechádza obdobím výrazných zmien a je pre mňa cťou podieľať sa na spoločnom dialógu počas 9. ročníka konferencie CEEC v Bratislave. Na európskej úrovni dnes prebieha živá debata o podobe energetických politík členských štátov Únie. Z mojej pozície predsedníčky Energetického regulačného úradu je jednou zo zásadných otázok podoba regulačnej politiky a jej ďalšia harmonizácia naprieč Európskou úniou. S rastúcim významom obnoviteľných zdrojov energie, prepojovaním národných prenosových sústav a so zvyšujúcou sa úrovňou medzinárodnej spolupráce rastú aj požiadavky na vyšší stupeň európskej harmonizácie.

Čo v súčasnosti brzdí ďalšiu harmonizáciu regulačných politík?

Za významnú prekážku v tomto procese považujem predovšetkým nedostatočnú úroveň koordinácie systému podpory obnoviteľných zdrojov. Vzhľadom na nároky, ktoré kladú tieto zdroje na energetické sústavy členských štátov, vidím zmysel vo zvýšenom úsilí nájsť spoločný prístup zaisťujúci bezpečnosť sietí. S témou obnoviteľných zdrojov súvisí aj ďalšia z prekážok harmonizácie, a to chýbajúci rámec pre vnútorný vyrovnávajúci trh, ktorý by napomohol ich integrácii do sústavy.

Viac..  Cieľom je, aby ľudia rozumeli, prečo je dôležité voliť, hovorí vedúci kancelárie EP na Slovensku Robert Sermek

Aká európska legislatíva môže v tomto prípade pomôcť?

Podporujem urýchlené prijatie kódexu siete, ktorý nedávno odporučila Agentúra pre spoluprácu európskych regulátorov ACER. Tento kódex stanovuje postup na dosiahnutie plne integrovaného európskeho trhu s regulačnou energiou do roku 2022. Táto a ďalšie národné a európske energetické témy vyžadujú efektívny regulačný dohľad, a preto som presvedčená, že je potrebné posilniť rolu regulačných orgánov, a tak zabezpečiť ich nezávislosť a včasné a účinné rozhodovanie.

Viac o konferencii sa dozviete na stránkach www.ceec.sk.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Komisia navrhla Rade predĺženie platnosti niekoľkých núdzových opatrení EÚ zavedených minulý rok na riešenie energetickej krízy. Hoci je …

Consent choices