Gilles Pargneaux. PHOTO: © European Union 2015

Klimatická konferencia v Paríži: Stopnúť má celosvetové oteplenie o dva stupne

Očakávania od 21. konferencie o klimatických zmenách v Paríži sú veľké. Európsky parlament si určil viacero cieľov ako znížiť produkciu skleníkových plynov, obnoviteľné zdroje energie, či dodatočné financie pre rozvíjajúce sa krajiny.

Podľa niektorých musí konferencia prehodnotiť súčasné nedostatočné ciele na zníženie oxidov uhlíka s potrebným dodatočným záväzkom, ktorým je udržanie dvojstupňovej hranice. Parížska dohoda musí totiž zabrániť tomu, aby nám koncom 21. storočia vystúpila teplota vyššie než o dva stupne. Treba urobiť maximum, aby sa prijali iniciatívy celosvetovo – v Európe, ale aj na celom svete. Ak sa nič neurobí, teplota na svete sa zvýši o možno štyri a pol až šesť stupňov,“ povedal Gilles Pargneaux z Progresívnej aliancie socialistov a demokratov, ktorý sa konferencie tiež zúčastní.

Poľnohospodársky sektor, ktorý bol doteraz ušetrený boja proti otepľovaniu, má obavy zo zavádzania GMO, biopalív, nanotechnológií ako spôsobu riešenia klimatických zmien. Mnohí zo sektora v tom vidia len cestu zbohatnutia nadnárodných firiem, ktoré tieto postupy navrhujú a vymiznutie malých farmárov. Samozrejme bude dostupné celosvetové financovanie pre tento ekologickejší model poľnohospodárstva,“ odpovedal Pargneaux.

Viac..  Inštitúcie EÚ chcú chrániť životné prostredie aj prostredníctvom trestného práva

Únia sa usiluje o prechod k nízkouhlíkovému priemyslu, ktorého ceny uhlia by mali viesť k investíciám do menej znečisťujúcich sektorov. Cieľom budú rozvíjajúce sa krajiny. Pargneaux prezrádza:  Snahou usporiadateľov je uvoľniť ekologické financovanie v objeme 100 miliárd eur ročne od roku 2020 na pomoc rozvíjajúcim sa krajinám.“

Podľa Pargneauxa sa musí zhoda dosiahnuť záväznými rozhodnutiami schválenými všetkými stranami. Konferencia bude úspešná vtedy, ak tieto rozhodnutia zaručia, že sa teplota na konci 21. storočia nezvýši o dva stupne.

Viac sa dozviete v priloženom videu:

O vik

Odporúčame pozrieť

emisie skleníkových plynov

EK víta dohodu o posilnených pravidlách na zníženie emisií skleníkových plynov z fluórovaných plynov a látok

Komisia víta predbežnú dohodu, ktorú aktuálne dosiahli Európsky parlament a Rada, o posilnených pravidlách, ktorými …

Consent choices