Jana Žitňanská
Jana Žitňanská,PHOTO: PHOTO: © European Union 2015.

Jana Žitňanská: Ďetom z chudoby nepomôže zvyšovanie dávok v nezamestnanosti

Chudoba je dnes realitou aj vo vyspelých štátoch Európskej únie. Podľa Eurostatu je ňou ohrozené každé štvrté dieťa. Európsky parlament preto prostredníctvom v utorok prijatého uznesenia vyzval členské štáty, aby posilnili úsilie v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa má každé dieťa právo na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, bývanie, hru, voľný čas a vyváženú stravu. Štatistiky Eurostatu však ukazujú, že v roku 2014 hrozila chudoba a sociálne vylúčenie až 26 miliónom detí, čo predstavuje 27,7% všetkých detí v celej EÚ.

„Za túto situáciu, ktorá sa čoraz viac zhoršuje, môže politika úsporných opatrení,“ hovorí spravodajkyňa Inês Cristina Zuber (GUE/NGL, PT). Členské štáty musia podľa jej slov deťom a ich rodinám „garantovať prístup k vzdelaniu, zdravotníctvu a sociálnym službám. „Okrem toho by mali „riešiť nezamestnanosť, podporovať zamestnanecké istoty (…), vyváženú stravu a primerané bývanie.“

Uznesenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 569 (za): 77 (proti): 49 (zdržalo sa hlasovania), preto žiada členské štáty, aby pri vytváraní politík brali deti ako svoju prioritu. Parlament tiež členským štátom odporučil, aby zabezpečili všetkým deťom prístup k bezplatnému, inkluzívnemu a kvalitnému verejnému vzdelávaniu, a to v každom veku.

Situácia v členských štátoch

Hrozba chudoby neobchádza žiadnu krajinu Únie, no percento detí, ktorých sa týka, sa zo štátu na štát podstatne líši. Najhoršie tú na tom deti v Rumunsku (51% riziko chudoby), Bulharsku (45,2%) a Maďarsku (41,4%). Najmenšie, no stále prítomné, je toto riziko v Dánsku (14,5%), Fínsku (15,6%) a Švédsku (16,7%). Na Slovensku chudobe čelí 23,6% detí, čiže len o čosi menej, ako je európsky priemer.

Viac..  Politico: Chystaná správa EK o pokroku kandidátov poteší Ukrajinu a Moldavsko

Rastúcim problémom v EÚ je i podvýživa detí. V Estónsku, Grécku a Taliansku sa podľa UNICEFu od roku 2008 zdvojnásobilo percento detí, ktoré si nemôžu dovoliť jesť mäso alebo ryby aspoň každý druhý deň.

Chudoba nie je len o nedostatku peňazí a o tom, že rodičia deťom nemôžu zabezpečiť ich základné potreby ako jedlo, oblečenie či bývanie. Spoločnosť sa k chudobných deťom nestavia prívetivo. Nemajú dostatočný prístup ku zdravotnej starostlivosti a kvalitnému vzdelávaniu. Riziko chudoby sa ešte viac zvyšuje, ak dieťa žije len s jedným rodičom, najmä ak ide o slobodné matky.

Reakcie slovenských poslancov

„Našim spoločným záujmom je vytvoriť také podmienky, aby každé dieťa malo rovnakú šancu uplatniť sa v živote podľa vlastných schopností a predstáv. Za spôsob ako to dosiahnuť by však mali byť zodpovedné primárne vlády členských štátov, nie európske inštitúcie,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Správa komunistickej poslankyne Zuber hovorí o potrebe kvalitného vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a bývania pre deti, s čím súhlasím. Čo však deťom z chudoby nepomôže je odporúčané zvyšovanie dávok v nezamestnanosti. Vlády musia vytvoriť prostredie, kde vznikajú pracovné miesta a deti vo svojich rodičoch môžu vidieť vzory,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Ekologické ciele pri opätovnom používaní obalov sú reálne dosiahnuteľné

Európsky parlament prijal prepracované pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov. Po novom by …

Consent choices